-
کد خبر: 110861
تاریخ انتشار: 1403/03/09 03:12

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین GATE VALVE شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین GATE VALVE شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4m96a5