دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 107151
تاریخ انتشار: 1402/12/22 03:37

شناسایی و ارزیابی شرکت های مهندسین مشاور به منظور بررسی و مطالعه استفاده از ظرفیت ریلی جهت جا به جایی پرسنل شرکت گل گهر

شناسایی و ارزیابی شرکت های مهندسین مشاور به منظور بررسی و مطالعه استفاده از ظرفیت ریلی جهت جا به جایی پرسنل شرکت گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48aoen