دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
کد خبر: 104824
تاریخ انتشار: 1402/12/01 03:26

مناقصه عمومی عملیات حفاظت نگهداری زیباسازی و نظافت در شهرکها و نواحی منطقه 1 شرکت شهرکهای صنعتی فارس

مناقصه عمومی عملیات حفاظت نگهداری زیباسازی و نظافت در شهرکها و نواحی منطقه 1 شرکت شهرکهای صنعتی فارس


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/457pn9