دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 110414
تاریخ انتشار: 1403/02/30 02:54
صمت شماره 2568

با تحمیل شوک،‌اقتصاد از بحران خارج نمی شود

با تحمیل شوک،‌اقتصاد از بحران خارج نمی شود