دوشنبه 08 خرداد 1402 - 29 May 2023
کد خبر: 37275

افزایش نرخ ارز و مشکلات صنعت قطعه

نویسنده: ابراهیم احمدی

مدتی است که صنعت قطعه در زنجیره تولید تا توزیع در تامین مواد اولیه و نقدینگی دچار بحران شده و طبیعی است اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شود، نرخ تمامشده نیز افزایش یابد. واضح است که گرانی و کمبود قطعات و لوازم یدکی به افزایش نرخ دلار و به موازات آن، بالا رفتن بهای مواد اولیه برمیگردد. ضمن اینکه تولیدکننده در واردات مواد اولیه و واسطهای موردنیاز، ارز لازم را در اختیار ندارد. این موضوع شروع مشکلات و چالشهایی در بخش تولید و بازار قطعات و لوازم یدکی خواهد بود که اگر ادامه پیدا کند، حتما تبدیل به چالش جدی خواهد شد. با توجه به چالشهای اقتصادی که در کشور با آنها مواجهیم، بدونشک مشکل اصلی، یعنی نوسانات نرخ ارز بهطور مستقیم بر تمام بخشهای صنعت، از جمله قطعهسازی تاثیرگذار خواهد بود. در مدت اخیر که نرخ ارز جهش قابلتوجهی داشته، تولیدکننده قدرت خرید مواد اولیه را ندارد که ما تاثیر آن را در بخش تولید و بهتبع آن بازار شاهدیم. فرقی ندارد تولیدکننده برای کدام بخش از اقتصاد اقدام به تولید چه کالایی میکند؛ عاملی که در حال حاضر بهطور مشترک در تمام بخشهای اقتصاد کشور مشاهده میشود، نوسان نرخ ارز و افزایشهای ناگهانی آن است که همواره مشکلات عمیقی را برای بخش تولید ایجاد میکند. مواد اولیه موردنیاز تولید بهسختی تامین میشود و خطوط تولید با نبود مواد اولیه یا کمبود عرضه آنها مواجهند. البته در بخش قطعه و لوازم یدکی کاهش تولید قابلتوجهی در این چند هفته نداشتهایم، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اثرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت. در این میان، وضعیت واردات هم مشخص نیست؛ از یک سو نرخ ارز بالا رفته و از سوی دیگر، تصمیمات تولیدکنندگان تحتتاثیر عدمثبات نرخ ارز قرار میگیرد که ادامه کار را در این بخش سخت کرده است.

راهکار چیست؟

برای اینکه این موانع از سر راه تولید برداشته شود، دو راهکار وجود دارد؛ یا باید نرخ دلار کاهش یابد و ارز مورد نیاز تامین شود یا اینکه همه قطعات افزایش قیمت پیدا کنند. اینکه این دو راهکار عملیاتی شود، بستگی به اقدامات دولت دارد که چقدر توانایی داشته باشد ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. عرضه ارز باید زیاد شود تا نرخ آن کاهش یابد و در ادامه تاثیر قابلتوجهی بر روند تولید داشته باشد و به کمک آن بیاید.اگر نبود ارز و افزایش نرخ آن و مشکل تامین مواد اولیه و واسطهای ادامه یابد، تولیدکننده در تامین مواد اولیه ناتوان و در ادامه دچار کمبود نقدینگی میشود و باتوجه به اینکه تامین مواد اولیه چه از خارج و چه داخل، نیاز به نقدینگی دارد، در نهایت ظرفیت تولید کاهش خواهد یافت و امکان دارد به تعطیلی برخی از قطعهسازیها منجر شود. فرقی ندارد تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی باشد یا از طریق واردات؛ در هر صورت ادامه دادن تولید نیاز به نقدینگی دارد.انتظار این است که دولت ثباتی در بازار ایجاد کند تا جلوی نوسانات نرخ دلار گرفته شود و نرخ آن بالا و پایین نشود. در حال حاضر، تولیدکنندگان در شرایط سردرگمی و در بخشهای گوناگون با چالشهای گاه تکراری مواجهند که ادامه کار و فعالیت را برای آنها سخت کرده است.

تولیدکننده در تمام چرخه تولید، از نحوه خرید مواد اولیه گرفته تا نقل و انتقالات مالی همواره مشکلاتی دارد که در بلندمدت فرسایشی میشود و کار را سخت و سختتر میکند، این در حالی است که تولید نیاز به ثبات و آرامش نسبی دارد تا در مدار اصلی و اقتصادی ادامه یابد. امیدواریم دولت هر چه سریعتر تدبیری برای حمایت از این بازار بیندیشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48qd9lگل گهر فولاد خوزستان فولاد هرمزگان زر ماکارونافرانترسپینابانک ملیدیزل ژنراتور کاشانی آمیکوابزار دقیقروزگار خودروگسترش نیوزصمتروزگار معدن