چهارشنبه 29 شهریور 1402 - 20 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/13
کد خبر: 86581

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرقکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gaawx