شنبه 19 خرداد 1403 - 08 Jun 2024
کد خبر: 37328
تاریخ انتشار: 1401/12/21 10:29

تاثیر توافق ایران و عربستان بر بازار ارز

به‌دنبال سفر بهمن‌ سید ابراهیم رئیسی به پکن، علی شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفند با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهور، مذاکرات فشرده‌ای را به‌منظور حل‌وفصل نهایی موضوعات فیمابین تهران - ریاض با همتای سعودی خود در چین آغاز کرد

بهدنبال سفر بهمن سید ابراهیم رئیسی به پکن، علی شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفند با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهور، مذاکرات فشردهای را بهمنظور حلوفصل نهایی موضوعات فیمابین تهران - ریاض با همتای سعودی خود در چین آغاز کرد.در پایان این مذاکرات، ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، بیانیه سهجانبهای در پکن با امضای «شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی، «مساعد بنمحمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر و توافق تهران - ریاض برای ازسرگیری روابط دوجانبه و بازگشایی مجدد سفارتخانههای دو کشور بعد از ۷ سال قطع رابطه اعلام شد.

دلار وارد کانال ۴۵ هزار تومان شد

روز جمعه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱، بیانیه سهجانبهای در پکن با امضای «شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی، «مساعد بن محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد. براساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دوجانبه و بازگشایی مجدد سفارتخانههای دو کشور بعد از ۷ سال قطع رابطه توافق کردند. بنا بر این گزارش، شنیدهها از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که گشایش در روابط بین بانکی با کشورهای حاشیه خلیجفارس و تسهیل عرضه منابع وسیع درهم از طریق امارات بخشی از نتایج ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان خواهد بود. کانالهای تلگرامی و بازار غیر رسمی ارز پس از اعلام توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دوجانبه به آن واکنش نشان دادند، به طوری که در نخستین اقدام نرخ دلار از کانال ۵۰ هزار تومانی به کانال ۴۷ هزار تومان سقوط کرد. در ادامه نیز روز گذشته هر دلار امریکا در بازار غیر رسمی به کانال 44 هزار تومان رسید. با توجه به روند نزولی نرخ ارز، به نظر میرسد بازار همچنان به کاهش نرخ ادامه خواهد داد. به علاوه اینکه مردم با توجه به سیگنالهایی که دریافت کردند عمدتا خواهان فروش ارز هستند.

روابط تهران - ریاض ظرفیتهای بزرگی در اختیار منطقه قرار میدهد

وزیر امور خارجه تاکید کرد: بازگشت روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به روال عادی، ظرفیتهای بزرگی را در اختیار دو کشور، منطقه و جهان اسلام قرار میدهد.

صمتبه گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان روز جمعه و لحظاتی پس از اعلام توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دوجانبه، در توییتی نوشت: بازگشت روابط طبیعی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ظرفیتهای بزرگی را در اختیار دو کشور، منطقه و جهان اسلام قرار میدهد. وی افزود: سیاست همسایگی بهعنوان محور کلیدی سیاست خارجی دولت سیزدهم، با قوت در مسیر درست پیش میرود و دستگاه دیپلماسی فعالانه در پس تمهید گامهای بیشتر منطقهای است.

توافق ایران و عربستان به نفع امنیت منطقه است

صمتمعاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: همه تماسها و واکنشها از کشورهایی مثل عمان، عراق و قطر، نشان میدهد که این حرکت به نفع امنیت منطقه است.

سید محمد حسینی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به توافق حاصلشده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان، گفت: در سفر رئیسجمهور به چین، گفتوگوهایی در این خصوص انجام شد که امروز نتایج عملی آن را شاهد هستیم؛ در دیدار علی شمخانی با طرف عربستانی و چینی، توافقنامهای امضاء شد که بر اساس آن ظرف ۲ ماه آینده تبادل سفیر ایران و عربستان انجام و روابط دیپلماتیک برقرار میشود. معاون پارلمانی رئیسجمهور اضافه کرد: ۷ سال بود که به دلیل وجود مشکلاتی، روابط دو کشور قطع شده بود. حج عمره تعطیل شده بود و مردم علاقهمند نمیتوانستند به مکه سفر کنند. به هرحال دو کشور، دو قدرت بزرگ متطقه هستند و عربستان نقش حائز اهمیتی روی بقیه کشورهای حاشیه خلیجفارس دارد و از این جهت، همکاریها میتواند بسیار موثر بوده و در همه حوزههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی میتواند آثار مطلوبی را به همراه داشته باشد. وی افزود: بنای جمهوری اسلامی به ویژه دلت سیزدهم، همواره بر همکاری بوده و در سفر رئیسجمهور به کشورهای منطقه نتایج مثبتی داشته است. همه تماسها و واکنشها از کشورهایی مثل عمان، عراق و قطر نشان میدهد که این حرکت به نفع امنیت منطقه است

فشار از روی بازار ارز برداشته میشود

صمترئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و امارات اظهارکرد: ایران با چین هم مراودات اقتصادی سنگینی دارد و موضوع پولهای بلوکه شده ایران در چین مطرح است و اگر این پولهای بلوکه شده از چین به شکل درهم از امارات برگردد، به طور قطع این درهمها در بازار ارز ایران اثر میگذارد. فرشید فرزانگان در گفتوگو با ایلنا درباره اثرگذاری از سرگیری روابط ایران و عربستان بر روابط ایران و امارات و همچنین ادعای سرازیر شدن درهم از امارات اظهارکرد: تاثیر ارتباطات ایران و عربستان در منطقه غیر قابل انکار است و به طور قطع هر چه که این روابط دامنهتر و بلندمدت ادامه پیدا کند، تاثیرات به مراتب بیشتر خواهد بود. اگر مشکل ایران با عربستان برطرف شود، گشایشهای خوبی اتفاق رخ میدهد و این گشایشها از جنسی خواهد بود که جایگاه ایران را در منطقه تغییر میدهد.  رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات گفت: نکتهای که وجود دارد این است که انتشار همین خبر بار روانی مثبت برای بازار به همراه داشت و انتشار این خبر بر روی کانالهای اعلام نرخ دلار اثر گذاشت.

در این مدت دو خبر سفر آقای گروسی به ایران و خبر توافق با عربستان بار روانی مثبت در بازار ارز اریان ایجاد کرد. فرزانگان با تاکید بر اینکه حفظ این بار روانی بسیار مهم است، افزود: اگر انتشار این اخبار مثبت ادامه داشته باشد و بار روانی بازار تغییر پیدا نکند، بسیاری را میتواند به موقعیت فروشنده ارز تبدیل کند. افزایش فروش ارز باعث میشود که فشار از روی بازار برداشته شود و نوسانگیرها فروشنده شوند چراکه افق بازار را افزایشی نمیبینند. وی درباره احتمال ورود درهم امارات به ایران اظهارکرد: اینکه گفته شد درهم امارات بر میگردد، ممکن است که بخشی از این توافق به این شکل باشد که پولهای بلوکه شده ایران به صورت درهم برگردد و گویا از عراق هم ۵۰۰ میلیون دلار هم برگشته است. در این میان، ایران با چین هم مراودات اقتصادی سنگینی دارد و موضوع پولهای بلوکه شده ایران در چین مطرح است و اگر این پولهای بلوکه شده از چین به شکل درهم از امارات برگردد، به طور قطع این درهمها در بازار ارز ایران اثر میگذارد. پولهای بلوکه شده حتی اگر به شکل یوان چین هم برگردد، در بازار ایران اثربخش خواهد بود. اما درهم امارات در بازار ایران ثانیهای است و بیشتر تراکنشهای ایران از درگاههای صرافیها انجام میشود و عملیات صرافیها بر روی نرخها در بازار تاثیر زیادی دارد.  فرزانگان افزود: باید توجه داشت وقتی عربستان در محور قرار میگیرد ارتباط با عربستان در منطقه فرصتهای بیشتری برای ما ایجاد میکند و عربستان بر روی برخی از کشورها از جمله بحرین، اردن و... اثر مستقیم دارد اما امارات و عربستان در نهایت در یک رقابت منطقهای قرار دارند. رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات تاکید کرد: برخی از شرکتها هم در امارات و هم در عربستان دفتر دارند اما شرط عربستان برای همکاری با شرکتها این است که اگر دفتر مرکزی شرکتهای چند ملیتی در عربستان نباشد نمیتوانند از مشوقها و تسهیلات این کشور استفاده کنند تمام اینها نشان میدهد که اثرگذاری عربستان در منطقه غیرقابل انکار است. وی درباره اثرگذاری درهم در بازار ارز ایران، اظهارکرد: باید عوامل مختلف را در کنار هم سنجید و باید اثر درهم را در کنار بار روانی ایجاد شده مورد بررسی قرار داد. نکتهای که وجود دارد این است که ایران و امارات از لحاظ جغرافیایی به یکدیگر متصل هستند، سالهاست که صادرات ایران به چین از امارات انجام میشود و صادراتی که انجام میشود به درهم یا یوان است از این رو این ارز اهمیت پیدا میکند چراکه دولت نقدینگی لازم را با این ارز پیدا میکند و میتواند وارداتش را انجام دهد.  رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات گفت: به هر حال معاملات سنگین در امارات به دلیل فضای ریسکی به صورت نقد انجام میشود چراکه به دلیل تحریمها سیستم بانکی عملا پاسخگو نیست بنابراین ذخایر سنگین درهم در نزد صرافیها وجود دارد و از سوی دیگر در این سالها امنیت امارات برای ایران هم افزایش پیدا کرده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39kelo