-
کد خبر: 104084
تاریخ انتشار: 1402/11/17 03:23

آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد مزایده محدوده های اکتشافی استان زنجان در قالب بسته سرمایه گذاری اداره کل صنعت معدن تجارت استان زنجان

آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد مزایده محدوده های اکتشافی استان زنجان در قالب بسته سرمایه گذاری اداره کل صنعت معدن تجارت استان زنجان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ll6ke