شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 40874
تاریخ انتشار: 1402/02/27 07:23
با بهره‌برداری از کریدور بزرگراهی غرب کشور

استان‌های غربی روی ریل توسعه قرار می‌گیرند

کریدور بزرگراهی غرب به عنوان نقطه اتصال دسترسی قفقاز به آب‌های آزاد و خلیج‌فارس، در حال تکمیل بوده و امسال نیز ۱۴ کیلومتر از این طرح در استان تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد، پروژه‌ای که بهره‌برداری از آن، شکوفایی اقتصادی برای استان‌های غربی کشور به همراه دارد.
استان‌های غربی روی ریل توسعه قرار می‌گیرند

کریدور بزرگراهی غرب به عنوان نقطه اتصال دسترسی قفقاز به آبهای آزاد و خلیجفارس، در حال تکمیل بوده و امسال نیز ۱۴ کیلومتر از این طرح در استان تکمیل و به بهرهبرداری میرسد، پروژهای که بهرهبرداری از آن، شکوفایی اقتصادی برای استانهای غربی کشور به همراه دارد. گفتنی است، اتمام کل این پروژه ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. این کریدور بزرگراهی که محور توسعه غرب کشور به شمار میرود با هدف تسهیل ترانزیتی اوراسیا و همچنین جابهجایی مسافر از کشورهای ترکیه و عراق به آبهای آزاد و ضمن کاهش زمان سفر و سهولت جابهجایی بین استانهای شمال غرب به جنوب غرب به طول یک هزار و ۵۳۰ کیلومتر در دست احداث است.

میانبری در زمان

در این طرح که مرز بازرگان در آذربایجان غربی را با عبور از کردستان، کرمانشاه و لرستان به بندر امام خمینی (ره) خوزستان متصل میکند، علاوه بر هموارسازی مسیر ترانزیت ایران به اروپا و بالعکس نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل و کاهش آمار تصادفات و تلفات جادهای نیز خواهد داشت. پایانه مرز بازرگان بزرگترین مرز زمینی کشور و دروازه اصلی ورود ایران به اروپا به شمار میرود، این پایانه در دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و با اتمام این مسیر مدت زمان حملونقل کالا و صادرات به کشورهای خارجی یک سوم کاهش مییابد.۳۰ درصد از کل یک هزار و ۵۳۰ کیلومتر کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول ۵۴۰ کیلومتر آن در آذربایجان غربی واقع شده است که تکمیل و بهرهبرداری آن نه تنها موجب رونق اقتصادی، تسهیل در حملونقل، صادرات کالا در این منطقه بلکه زمینه ساز افزایش تبادلات از ایران به کشورهای اروپایی نیز میشود.

تکمیل ۱۴ کیلومتر از کریدور غرب کشور  در سالجاری

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: با تلاش صورت گرفته از ۵۳۱ کیلومتر کریدور بزرگراهی غرب کشور در حوزه استحفاظی این استان، تاکنون بیش از ۴۶۰ کیلومتر به پایان رسیده و زیربار ترافیک رفته است. محسن حمزه لو در گفتوگو با مهر با بیان اینکه امسال ۱۴ کیلومتر از این محور تکمیل و به بهرهبرداری میرسد، افزود: با بهرهمندی از این ۱۴ کیلومتر، تنها حدود ۵۴ کیلومتر از کل طرح باقی میماند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به جذب بدون وقفه اعتبارات عمرانی پروژههای این بخش گفت: برنامهریزی شده امسال ۲۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه در استان به بهرهبرداری رسیده و زیربار ترافیک برود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ کیلومتر از این میزان در هفته دولت و ۵۰ کیلومتر هم در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، عنوان کرد: طول کریدور بزرگراهی غرب کشور در جنوب آذربایجان غربی ۲۶۱ کیلومتر و در شمال استان هم ۲۷۰ کیلومتر است.

نیاز به ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار

حمزه لو اظهار کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یک هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان در شمالیترین نقطه این استان را به بندر امام خمینی در استان خوزستان متصل میکند که ٣٠ درصد این شبکه حملونقل جادهای به طول ۵۳۱ کیلومتر در آذربایجان غربی قرار دارد.

وی گفت: ۵۴.۵ کیلومتر از این کریدور بزرگراهی در دست اجراست و تاکنون ۱۷ هزار میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است و بر اساس پیشبینی صورت گرفته ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتمام طرح نیاز است.مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: وجود یکهزار کیلومتر مرز مشترک و همجواری آذربایجانغربی با سه کشور، این استان را به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده است.

حمزهلو با بیان اینکه عمده حملونقل جادهای کالا و مسافر کشور از طریق پایانههای مرزی استان انجام میشود، اظهارکرد: موقعیت جغرافیایی استان در ارتقای مبادلات مرزی بسیار مهم است و اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور نقش مهمی در توسعه استان ایفا میکند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساختهای حملونقل در پایانههای مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالشهای اقتصادی به شمار میرود، افزود: عمده حملونقل جادهای کالا و مسافر کشور از طریق پایانههای مرزی استان یعنی یک چهارم پایانههای مرزی کشور انجام میشود. حمزهلو گفت: تخصیص ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخشهای حملونقل آذربایجان غربی در مصوبات سفر ریاست جمهوری نشان از اهمیت توسعه راههای ارتباطی بوده و این امر با جدیت دنبال میشود.

تحولی مهم در حوزه ترانزیت  در راه است

استاندار آذربایجان غربی نیز اواخر هفته گذشته در جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گفت: با بهرهبرداری از کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان، تحولی مهم در حوزه ترانزیت و حملونقل اتفاق خواهد افتاد.

محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه در حوزه راه در کریدور شمال به جنوب در محدوده استان، چند قطعه در دست احداث بوده و چند قطعه نیز به بهرهبرداری رسیده است، افزود: کریدور غرب از ماکو تا بوکان بعد از ۳۰ سال در حال اتمام بوده و زمینه توسعه راههای استان را فراهم کرده است. استاندار آذربایجانغربی اضافه کرد: محور ارومیه – سرو نیز از طرحهای مهم بوده بوده و منتهی به پایانه مرزی است، بعد از چندین سال طی یک سال گذشته محور ارومیه – سرو تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است. وی همچنین به برکات سفر رئیسجمهوری به آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در این سفر ۵۰ هزار میلیارد تومان به آذربایجانغربی اختصاص یافت که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای اقتصادی و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم اعتبارات بخش عمرانی بود.

سخن پایانی

کریدور بزرگراه غرب کشور در آذربایجان غربی یکی از شریانهای اصلی و نقاط اتصال دو منطقه تجاری به شمار میرود، امید است نه تنها آذربایجان غربی شاهراه ارتباطی ایران به اروپا از بنبست محرومیت در راههای ارتباطی خارج شود بلکه زمینه رشد و رونق اقتصادی در این منطقه فراهم شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27derd