سه‌شنبه 14 آذر 1402 - 05 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/09 06:01
برگزاری همایش هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
کد خبر: 41770

برگزیدگان مدیریت انرژی معرفی شدند

ابوالفضل کیانی بختیاری در خصوص برخی از کاربرد‌های مهم فناوری‌های انقلاب صنعتی ۴ در مدیریت انرژی، خاطرنشان کرد: اینترنت صنعتی اشیا پایه و اساس ساخت یک سیستم مدیریت انرژی است و همه اشیاء هوشمند درگیر در زنجیره تولید را به هم متصل می‌کند و به‌وسیله این تکنولوژی داده‌های حسگرها، مترها و برنامه‌ریزهای تولید، یک تصویر منسجم را تشکیل می‌دهند.
برگزیدگان مدیریت انرژی معرفی شدند

جایزه ملی مدیریت انرژی در راستای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به انضمام قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، با هدف اشاعه فرهنگ صرفه‏ جویی و ایجاد زمینههایی برای ارتقاء سطح توانمندی و توسعه مدیریت و کمک به همافزایی دانش و تجربه سازمانها در زمینه مدیریت انرژی و کمک به شرکتهایی که قصد دارند مسیر خود را با رویکردی داوطلبانه و التزام عملی به مسئولیت‏های اجتماعی خود، در سطحی بالاتر از حداقل‏های استاندارد ادامه دهند، شکل گرفت. در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی نیز برگزیدگان مدیریت انرژی معرفی و با اهدای تندیسهای نقرهای و برنزی تجلیل شدند.

ارزیابی عملکرد مدیریت انرژی

سازمان مدیریت صنعتی از سال ۹۴ و با جلب همکاری و همراهی اصلی‏ترین نهادهای قانونگذار و ناظر در زمینه انرژی شامل  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهروری انرژی برق و سازمان ملی استاندارد ایران، نظام جایزه ملی مدیریت انرژیرا پایهگذاری کرده و دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی به عنوان اصلی‏ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد مدیریت انرژی در کشور شناخته میشود.در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی از برگزیدگان مدیریت انرژی تجلیل شد. به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت نفت بهران در بازه امتیازی۷۵۱ تا ۸۰۰ موفق به کسب تندیس نقرهای دو ستاره شد و شرکتهای پتروپالایش کنگان، گاز استان کرمانشاه، مجتمع گاز پارس جنوبی ( پالایشگاه چهارم) در بازه امتیازی ۷۰۰ تا ۷۵۰ تندیس نقرهای تک ستاره دریافت کردند. برپایه این گزارش، شرکتهای پالایش گاز ایلام، پتروشیمی جم، پتروشیمی نوری و شرکت نفت پارس، گاز استان کردستان و گاز استان خراسان رضوی نیز موفق به کسب تندیس برنزی سه ستاره شدند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در هشتمین همایش جایزه ملی مدیریت انرژی با اشاره به سابقه و تجربه این سازمان در طراحی و اجرای نظامهای رتبهبندی و برگزاری جوایز ملی، گفت: اهداف جایزه ملی مدیریت انرژی مدیریت منابع و مصارف انرژی و افزایش سودآوری از طریق افزایش بهرهوری منابع انرژی است.

فناوریهای انقلاب صنعتی چهارم در مدیریت انرژی

ابوالفضل کیانی بختیاری در خصوص برخی از کاربردهای مهم فناوریهای انقلاب صنعتی ۴ در مدیریت انرژی، خاطرنشان کرد: اینترنت صنعتی اشیا پایه و اساس ساخت یک سیستم مدیریت انرژی است و همه اشیاء هوشمند درگیر در زنجیره تولید را به هم متصل میکند و بهوسیله این تکنولوژی دادههای حسگرها، مترها و برنامهریزهای تولید، یک تصویر منسجم را تشکیل میدهند. کیانی بختیاری در ادامه تصریح کرد: ایران با وجود ۳۰۰ روز آفتابی و متوسط تابش ۴.۵-۵.۵ کیلووات ساعت بر متر مربع، در زمینه بهرهمندی از انرژی خورشیدی از ظرفیت بالایی برخوردار است.

سناریوی نقشه راه انرژیهای تجدید پذیر

به گفته وی، ارائه سناریوی نقشه راه انرژیهای تجدیدپذیر از سوی آژانس بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر و تاکید بر سهم ۳۰درصدی این نوع انرژی در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۳۰، کشورمان را بسوی بهرهبرداری انرژی تجدید پذیر رهنمون میکند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: بهرهبرداری از حدود ۸۵۰ مگاوات نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر، نوید بخش حرکت بهسوی انرژیهای پاک در کشور است و طراحی سامانه یکپارچه مدیریت و برنامهریزی انرژی در کشور گام مهمی در راستای ارتقای بهرهوری انرژی محسوب میشود.

تدوین نقشه راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

صمتاظهارات مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره سناریوی نقشه راه انرژیهای تجدید پذیر درحالی مطرح شد که پیش از این رئیس پژوهشگاه نیرو از تدوین نقشه راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داده بود. این مقام مسئول با اشاره به اهداف دولت در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: این پژوهشگاه نقشه راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را تدوین کرده است. مجید عمید پور در گفتوگوبا ایرنا افزود: پژوهشگاه نیرو در بخش بهرهوری و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیتهای زیادی در این سالها انجام داده است. وی ادامه داد: اما دولت سیزدهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری در انرژی اهداف خیلی بلندی را طراحی و مدنظر قرار داده است.

رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: ترسیم تحقق ۱۰ هزار مگاوات بهرهوری در انرژی و نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات توسعه انرژیهای تجدیدپذیریشان از اراده جدی این دولت در توسعه تجدیدپذیرها و افزایش بهرهوری انرژی است. عمیدپور ادامه داد: برایناساس پژوهشگاه نیز باهدف کمک به تحقق این اهداف فعالیتهای خود را توسعه داده است.وی افزود: پژوهشگاه در زمینه توسعه فناوری، زنجیره تولید و زنجیره ارزش اینها فعالیتهایی را انجام داده و نقشه راه توسعه آنها را تدوین کرده است.رئیس پژوهشگاه نیرو از همکاریهای نزدیک پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران خبر داد و گفت: همچنین تفاهمنامههایی در این زمینه با ساتبا منعقد شده است. وی ادامه داد: تلاش میشود در زیستبوم فناوری و نوآوری که پژوهشگاه مدیریت آن را برعهده دارد و با تعاملات چندجانبه در آن قسمتهایی که نواقصی در فناوری وجود دارد پژوهشگاه بتواند نقش خود را بازی کرده و کمک به رفع نواقص برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کند.

سخن پایانی

جایزه ملی مدیریت انرژی در ۴ بخش اصلی شامل صنایع و فرآیندهای انرژی بر، محصولات و تجهیزات انرژی بر، ساختمانهای غیر مسکونی اداری، و پروژههای صرفه جویی انرژی به شرکتهای متقاضی اعطا میشود.بر اساس الگوی تدوین شده برای ارزیابی در این جایزه، موضوعات سیستمی و مدیریتی با در نظر گرفتن شاخص‏های مصرف و نتایج حاصل از فرآیندها و همچنین اقدامات بهبود انجام گرفته، بهصورتی متوازن مورد بررسی قرار میگیرد. این الگو از یکسو به استانداردهای معیار مصرف، قانون و تعهد شرکتها به رعایت مفاد آن توجه نموده و از سوی دیگر وضعیت گذشته و حال و بهبودهای انجام گرفته را در مورد میزان مصرف انرژی مدنظر قرار داده و نیز نگاهی عمیق به رعایت اصول سیستمی و مدیریت داشته و این سه وجه را در کنار یکدیگر قرار داده است. بررسی‏ها و ارزیابی‏های این جایزه علاوه بر فعالیت‏هایی که در این خصوص توسط کمیته علمی و کمیته راهبری صورت میگیرد، توسط ارزیابان متخصص، مجرب، آموزش دیده و گزینش شده از سوی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی، با مراجعه حضوری و یا مجازی در شرایط کرونایی کشور به سایت اجرایی شرکتهای متقاضی در قالب تیم‏های ۳ یا ۲ نفره، در یک بازه زمانی ۳ ماهه انجام شده است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yoq7m