چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 98837
تاریخ انتشار: 1402/09/22 03:41

آگهی تجدید مزایده عمومی شرکت کاوند نهان زمین جهت فروش چهار هزار تن آهن اسفنجی به روش کوره تونلی و دو هزار تن بریکت سرد

آگهی تجدید مزایده عمومی شرکت کاوند نهان زمین جهت فروش چهار هزار تن آهن اسفنجی به روش کوره تونلی و دو هزار تن بریکت سرد


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mpme5