پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 105085
تاریخ انتشار: 1402/12/07 03:39

مناقصه عمومی تجدید شده تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق جهت جابجایی بخشی از شبکه هوایی فشار متوسط شرکت گل گهر

مناقصه عمومی تجدید شده تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق جهت جابجایی بخشی از شبکه هوایی فشار متوسط شرکت گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mpezy