چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024
کد خبر: 98372
تاریخ انتشار: 1402/09/15 03:31

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومی تجدید شده ارائه خدمات مهندسی، ساخت و نصب سیلوی باطله فلزی شرکت گل گهر

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومی تجدید شده ارائه خدمات مهندسی، ساخت و نصب سیلوی باطله فلزی شرکت گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/457rlm