دوشنبه 03 مهر 1402 - 25 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1401/05/30
کد خبر: 19152

کمبود بنزین سوپر در شهرستان ها صدای مردم را درآورد

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفت: در اخرین دیداری که با وزیر داشتیم هرگونه افزایش قیمتی را رد کردند و بر این موضوع تاکید می کنند. همچنین به ما به عنوان جایگاه داران موضوعی مبنی بر افزایش قیمت در سال آینده ارائه نشده است.

بسیاری از شهروندان، شهرهای کوچک و بزرگ این روز ها از کمبود بنزین سوپر در جایگاه های سوخت شکایت دارند. برخی از آنها می گویند بنزین سوپر را فقط جایگاه های  خاص دارند و نمی توان در سراسر آن را پیدا کرد. شرایطی که مردم را از افزایش قیمت بنزین نگران کرده و آنها را در بهت فرو برده است. اما آیا واقعا تنها برخی از جایگاه های سوخت، بنزین سوپر دارند؟

همایون صالحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران در رابطه با این موضوع می گوید: با توجه به شرایط حاکم بر کشور بردم بیشتر تمایل به استفاده از بنزین معمولی دارند تا بنزین سوپر ضمن آنکه بیشتر خودروهای ما از بنزین معمولی استفاده می کنند.

صالحی_سوخت

 

وی ادامه داد: بنزین سوپر مانند بنزین معمولی باید به اندازه نیاز تولید شود، اما باید توجه داشت در بسیاری از شهرستان ها بنزین سوپر از  در جایگاه ها وجو ندارد. شاید بپرسید چرا ؟ به دلیل عدم اقبال در برخی از مناطق شهری است، زیرا زمانی که یک جایگاه دار بنزین سوپر به اندازه کافی دریافت نمی کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران اضافه کرد: معمولا کسانی که از بنزین سوپر استفاده می کنند برای دو یا سه روز بنزین دارند و نیاز روزمره ندارند. ضمن آنکه بنزین مانده در مخازن بیشتر تبخیر می شود که مزید بر علت شده تا استقبال از بنزین سوپر کاهش پیدا کند.

صالحی تاکید کرد: واقعیتی که وجود دارد مردم در همه جایگاه ها نمی توانند سوخت گیری کنند و در دسترس مردم قرار ندارد. زیرا با توجه به کمبود های موجود رقمی از میزان مصرف در دست نیست و مسلما بیشتر از تولیدمان است که منجر به نارضایتی مردم شده است.

ضرر و زیان بنزین سوپر به جایگاه های سوخت

وی گفت: اینکه گفته می شود تنها در برخی از جایگاه ها بنزین سوپر ارائه می شود صحیح نیست . ممکن است برخی از جایگاه داران به دلیل عدم استقبال خرید انجام ندهند، زیرا جایگاه های سوخت بنزین سوپر باید مرتبا تغذیه شوند . همچنین باید در نظر داشت که مقداری از بنزین در مخازن می ماند که تبخیر می شود و برای جایگاه ضرر و زیان به همراه دارد. به عنوان مثال بنزین سوپر به ۱۰ الی ۱۶ جایگاه در شهر اختصاص داده می شود. اما اینکه درخواست باشد و بنزین سوپر موجود باشد و ارائه نشود اینطور نیست.

وی با اشاره به اینکه جایگاه داران می توانند برای دریافت بنزین سوپر درخواست دهند، ادامه داد:  هر کدام از جایگاه ها تمایل داشته باشند و تقاضای جایگاه داران تامین می شود بر اساس قرارداد که با شرکت فرآورده های سوختی منعقد شده است باید سوخت مورد نیاز ما برآورده شود، اما زمانی که تولید به اندازه کافی نیست. به همین دلیل ممکن است یک روز به جایگاهی سوخت برسد و روز دیگر به جایگاه دیگر اما جایگاه ویژه ای  به آن اختصاص پیدا نکرده است و جایگاهی که امروز بنزین سوپر داشته باشد به این معنا نیست که فردا هم بنزین سوپر داشته باشد. یکی روز در ملاصدرا و روز دیگر در مرز داران ارائه می شود. به عبارتی بر اساس تولید توزیع انجام می شود .

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران  در خاتمه  اضافه کرد: اخرین دیداری که  با وزیر داشتیم  هرگونه افزایش قیمتی را  رد کردند و بر این موضوع تاکید می کنند. همچنین به ما به عنوان جایگاهداران  موضوعی مبنی بر افزایش قیمت در سال آینده  ارائه نشده است.

منبع:روزگار معدن

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/399d6w