دوشنبه 07 اسفند 1402 - 26 Feb 2024
کد خبر: 98001
تاریخ انتشار: 1402/09/11 04:20

امضای تفاهم نامه چهارجانبه توسعه فناوری های هوشمند سازی معادن مسکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/368b69