دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 20126
تاریخ انتشار: 1401/08/01 12:19
تاکید کادر پزشکی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

آنفلوآنزا جایگزین کرونا می‌شود

به‌نظر می‌رسد پاییز و زمستان امسال، ویروس آنفلوآنزا جایگزین کرونا شود، زیرا زودتر از موعد مقرر آمده و هر روز بر تعداد بیماران درگیر ویروس آنفلوآنزا افزوده می‌شود. پزشکان می‌گویند باتوجه به رشد تصاعدی مراجعان سرپایی به مراکز درمانی کشور، وارد پیک آنفلوآنزا شده‌ایم.

بهنظر میرسد پاییز و زمستان امسال، ویروس آنفلوآنزا جایگزین کرونا شود، زیرا زودتر از موعد مقرر آمده و هر روز بر تعداد بیماران درگیر ویروس آنفلوآنزا افزوده میشود. پزشکان میگویند باتوجه به رشد تصاعدی مراجعان سرپایی به مراکز درمانی کشور، وارد پیک آنفلوآنزا شدهایم.

شهنام عرشی، سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که هر سال آنفلوآنزا از اواسط آبان شیوع پیدا میکرد، گفت: امسال، ۴ هفته زودتر درگیر این بیماری شدهایم و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد موارد سرماخوردگی را، افراد مبتلا به آنفلوآنزا تشکیل میدهند. در همین حال، گزارشها از سطح مراکز درمانی کشور نشان میدهد تعداد مراجعان سرپایی بهشکل تصاعدی در حال افزایش است.

قرنطینه آنفلوآنزا ۵ روز است

بهگفته متخصصان بیماریهای عفونی، ویروسی که شایع شده از نوع قبلی آنفلوآنزا است. محمدرضا صالحی، معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، با عنوان این مطلب که آنفلوآنزای نوع A شدیدتر از نوع B است، گفت: ما افراد را به دو گروه تقسیم میکنیم؛ گروه پرخطر، شامل سالمندان، افرادی که بیماری زمینهای دارند، مادران باردار و کودکان است که باید نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند. صالحی گفت: گروه دوم بالغین سالم هستند که جزو افراد پرخطر نیستند. بهگفته پزشکان، دوره قرنطینه آنفلوآنزا، بین ۵ تا ۷ روز
 است.

لازم به تاکید است که برخی از بیماران مبتلا به آنفلوآنزا راهی بخشهای ICU میشوند. این افراد زمینه ژنتیکی دارند و عوارض آنفلوآنزا در این قبیل بیماران تشدید میشود و آنها را راهی بخشهای ICU
 می
کند. یکی دیگر از مشکلات آنفلوآنزا در دوران پاندمی کرونا، تشخیص آن از بیماری کووید ۱۹ است که کار پزشکان را سخت میکند، زیرا علائم هر دو بیماری، تقریبا شبیه هم است. تداوم رعایت پروتکلهای بهداشتی

در همین حال حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت پروتکلهای بهداشتی بهویژه در فضاهای مسقف، مکانهای شلوغ، مراکز آموزشی و بخش حملونقل عمومی برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا است. مهمترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، استفاده از ماسک است اما شستوشوی مداوم دستها و رعایت فاصله فیزیکی نیز مهم است.

وی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوآنزا تاثیر زیادی در کاهش موارد بستری در بیمارستانها و مرگومیر دارد، افزود: توصیه ما این است که کودکان، افراد با بیماریهای زمینهای، سالمندان و افراد بالاتر از ۶۵ سال و نیز نیروهای بهداشتی و درمانی، واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

جماعتی به تشابه علائم آنفلوآنزا و کرونا در بیماران اشاره و تاکید کرد: توصیه ما این است که همکاران کادر درمان پس از مشاهده علائم و برای تشخیص دقیق، حتما تستهای تشخیصی را تجویز و مشخص کنند که بیماری فرد آنفلوآنزا است یا کرونا، چراکه درمان این دو بیماری، کاملا با هم متفاوت است و در صورت گرفتاری شدید، نیاز به درمانهای اختصاصی
 است.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: پزشکان و متخصصان باید از تجویز بیرویه آنتیبیوتیکها بهویژه آزیترومایسین باتوجه به فصل سرما و شیوع عفونتهای ویروسی از جمله آنفلوآنزا خودداری کنند، چون از یک سو آنتیبیوتیکها تاثیر بسزایی در بهبود شرایط این بیماران ندارند و از سوی دیگر، این تجویز و مصرف بیرویه باعث ایجاد مقاومتهای آنتیبیوتیکی و عوارض در برخی بیماران میشود.

مرگومیر آنفلوآنزا کمتر از کرونا نیست

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتوگو با مهر، گفت: باتوجه به کم شدن موارد کرونا و کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی، انتظار میرود امسال با افزایش موارد آنفلوآنزا مواجه شویم.

 وی با بیان اینکه موارد مرگومیر آنفلوآنزا کمتر از کرونا نیست، ادامه داد: متاسفانه مردم آگاهی زیادی از بیماری آنفلوآنزا ندارند، در حالی که وقتی همهگیری آنفلوآنزا رخ میدهد، شاهد موارد بستری و مرگومیر
 هستیم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27q6ev