پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 19485
تاریخ انتشار: 1401/06/14 01:02
با تکیه بر دانش و تجربه محقق شد

تثبیت جایگاه دهم ایران درتولید فولاد

روند توسعه صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته موفقیت‌آمیز بوده است.

 بخشی از این توسعه را باید ناشی از تلاش شرکت فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین فولادساز کشور دانست. فولاد مبارکه همواره شرکتی سودده، توسعهگرا، فرآیندگرا، دانشمحور، کیفیتگرا، اشتغالزا، بومیگرا و مشارکتگرا بوده و هست، دانش و تجربهای که در فولاد مبارکه جمعآوری شد، از سوی زیرمجموعههای این شرکت در همه کشور گسترش یافت و ایران را به جایگاه دهم جهان در زمینه تولید فولاد رساند.

محمدیاسر طیبنیا در جمع کارکنان این شرکت، اظهار کرد: فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۱ و قریب به ۳۰ سال پیش فعالیت خود را با ظرفیت تولید 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تن برای تولید ورقهای گرم و سرد آغاز کرد و طی این سالها، همواره توسعه ظرفیتها و تنوع محصولات جدید را در دستور کار قرار داده و امروز توانسته ظرفیت تولید خود را به 7میلیون و ۵۰۰ هزار تن برساند و در مجموع با شرکتهای زیرمجموعه به تولید ۱۰ میلیون تن محصولات فولادی دست یافته است.

اقتصاد بدون نفت با تکیه بر فولادسازی

بهگزارش روابطعمومی شرکت فولاد مبارکه، وی با بیان اینکه ما باید کارهای بزرگی انجام دهیم، اضافه کرد: تحقق اقتصاد بدون نفت، پیشرانی در اقتصاد و صنعت، افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی، همه این موارد برای خلق آیندهای بهتر برای ایران اسلامی وظیفه ما است؛ بنابراین نباید دلسرد شویم. این افق با توسعهها در ظرفیت، تولید محصولات باکیفیت و وجود سازمانی باشخصیت، محقق خواهد شد. این حواشی نباید جسارت و شجاعت را بگیرد و مدیران ما باید در شرایط کنونی، دارای تعهد، تخصص و توکل باشند تا بتوانند بار سنگین این هدف را به سرمنزل مقصود برسانند.

طیبنیا تاکید کرد: از ابتدای اعمال تحریمها، بومیسازی مواد و تجهیزات بهگونهای انجام گرفته است که در این سالها هیچگاه با توقف تولید مواجه نشدیم. باتوجه به الگوهای جهانی و آموزههای دینی، همواره نسبت به پیرامون خود احساس مسئولیت داشتیم و در این مسئولیت اجتماعی ایفای نقش کردیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته، روند رشد و توسعه در فولاد مبارکه تداوم داشته است، اضافه کرد: در ۱۱ ماه اخیر و با عهدهدار شدن مسئولیت مدیریت این شرکت، خواستار ایجاد یک پرواز دوباره، یک تحول جدی و یک رشد پرشتاب در این روند و نقشآفرینی جدی در اقتصاد ملی بودهایم. طی این مدت، رکوردهای متعدد تولید شکسته شد و دهها رکورد تولید در چند ماهه نخست امسال بهثبت رسید، همچنین بهصورت میانگین در واحدهای تولیدی، عدد قابلتوجه و چشمگیر ۱۰ تا ۱۴ درصد افزایش تولید را شاهد بودیم. طی این مدت محصولات جدیدی در فولاد مبارکه تولید شد که از آن جمله میتوان به اسلب الکتریکی و راهاندازی واحد VOD  اشاره کرد.

پیشرو در تامین انرژی

وی بااشاره به آخرین وضعیت نیروگاه تولید برق در فولاد مبارکه، تصریح کرد: نیروگاهی که عملیات اجرایی آن طی 5 تا ۶ ماه گذشته آغاز شده ، تا امروز بیش از ۳۵ درصد پیشرفت داشته و توربینها و ژنراتورهای آن در حال نصب است. تمام اینها، اتفاقات و افتخارات ارزشمندی است که فولاد مبارکه را به نماد اقتدار ملی، مقاومت و پشتیبانی در زمان جنگ و تحریم، خودکفایی و بومیسازی، اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و دانش و فناوری تبدیل کرده و امروز ما میخواهیم این صنعت را به نماد رشد و توسعه تبدیل کنیم.

نباید ارزشهای فولاد مبارکه زیر سوال برود

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: آن چیزی که این روزها مطرح شده، مواردی است از یافتههای تحقیق و تفحصی که در بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ صورت گرفته و باید توسط مراجع قضایی بررسی و برخورد شود و ما نیز پیگیر این موضوع هستیم، اما نباید یافتههای ارزشمند تحقیق و تفحص تبدیل به وسیلهای برای زیرسوال بردن ارزشهای والای این مجموعه شود.

طیبنیا گفت: فساد سیستمی با فساد در سیستم متفاوت است؛ بهدلیل نفوذ و حضور برخی افراد سیاسی، طی سالهای گذشته با فسادهایی مواجه بودهایم، اما با فساد سیستمی مواجه نبودهایم؛ فولاد مبارکه دارای شفافترین سیستم بین شرکتها و صنایع بزرگ کشور است، بهعنوان مدیرعامل فولاد مبارکه، امکان ندارد، بتوانم اقدامی انجام دهم یا مبلغی پرداخت کنم که محرمانه باقی بماند. باید شفاف باشیم و بنابراین یقین داریم که فساد سیستماتیک در ساختار فولاد مبارکه نیست، اما ممکن است در هر سیستمی فسادهایی باشد که ضروری است، با آن برخورد
 شود.

وی با بیان اینکه امروز میدان تولید خط مقدم جنگ اقتصادی و در این میان غلبه بر مشکلات رشددهنده است، عنوان کرد: یک توفان سهمگین اگر درختی در دل بیابان را نشکند، بهطورقطع ریشههای آن را مستحکم خواهد کرد. مشکلاتی که پیشآمده هم، برای ما همین اثرگذاری را دارد، همانطور که در حمله سایبری خود را بهسرعت بازیابی کردیم و بههیچ عنوان دیگر بار در آن سطح آسیبپذیر نخواهیم بود. فراز و نشیبها و حملات مختلف هم همواره وجود داشته و بهدلیل پرشتابتر شدن حرکت فولاد مبارکه بیشتر نیز شده است.

سخن پایانی 

بسیاری از رانتها و موارد مشابه با همت خود ما برطرف شد و امروز فولاد مبارکه در فروش محصولات خود هیچگونه رانتی ایجاد نمیکند، در حالی که در گزارش تحقیق و تفحص به رقمی بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش رانتی محصولات (حدود ۶۰ درصد ارقام گزارش) اشاره شده که با تلاشهای صورتگرفته و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر چنین رانتی وجود ندارد و از سیاستهای موفق اجراشده در راستای کنترل بازار در دولت سیزدهم بوده است. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4m8jdw