دوشنبه 13 آذر 1402 - 04 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/07/04 16:30
کد خبر: 94231

مناقصه عمومی تجدید شده توسعه سیستم اجرائی تولید به همراه تامین، نصب، راه اندازی سرویس ها و آموزش EM12 شرکت گل گهر

مناقصه عمومی تجدید شده توسعه سیستم اجرائی تولید به همراه تامین، نصب، راه اندازی سرویس ها و آموزش  EM12 شرکت گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4d7qow