دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 99768
تاریخ انتشار: 1402/10/10 02:54
صمت شماره 2479

خطای سیستمی، توجیه تخلف انسانی

خطای سیستمی، توجیه تخلف انسانی