چهارشنبه 08 آذر 1402 - 29 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/29 02:38
صمت شماره 2408
کد خبر: 93960

نگاهی به آمار زنان سرپرست خانوار

طراح: سامان شرف الدین
نگاهی به آمار زنان سرپرست خانوار


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2lzby7