دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 19900
تاریخ انتشار: 1401/07/17 06:50
آمار دپو خودروهای ناقص صفر شد

محصولات جدید در سبد خودروسازان

آخرین دستگاه از خودرو ملی سمند در حالی رهسپار موزه گروه صنعتی ایران‌خودرو شد که این محصول، دست‌کم در دو دهه گذشته، بار سنگین خودکفایی و بلوغ صنعت خودرو کشور را به دوش کشیده و به‌نوعی باور ملی توانمندی در این صنعت را ایجاد کرده است.

آخرین دستگاه از خودرو ملی سمند در حالی رهسپار موزه گروه صنعتی ایرانخودرو شد که این محصول، دستکم در دو دهه گذشته، بار سنگین خودکفایی و بلوغ صنعت خودرو کشور را به دوش کشیده و بهنوعی باور ملی توانمندی در این صنعت را ایجاد کرده است. همزمان با رویداد مهم، توقف تولید سمند و پژو ۴۰۵، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در سایت تولیدی تبریز حضور یافت و با اعلام برنامه تولید روزانه ۴۰۰ دستگاه سورن در این سایت، افزایش ظرفیت تولید را نیازمند حمایت دولتمردان و تصمیمگیران استان و شبکه بانکی کشور دانست.

تولید دو خودرو قدیمی

مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: امروز در ایرانخودرو شاهد دو اتفاق مهم یعنی توقف تولید دو خودرو قدیمی و خاطرهساز و همچنین به صفر رسیدن خودروهای ناقص در این گروه صنعتی هستیم. بهگزارش ایکوپرس، وی این دو رویداد را برای ایرانخودرو، صنعت و اقتصاد ملی مفید دانست و تصریح کرد: در طول سالهای تولید، ۳.۷۸۶.۱۹۴ خودرو سمند و پژو ۴۰۵ به تولید رسیده که سمند سهم ۱.۵۱۰.۷۴۵ دستگاهی از این تعداد داشته است.

خطیبی با بیان اینکه کنار گذاشتن تولید این دو خودرو که بخش قابلتوجهی از تولید ایرانخودرو را به خود اختصاص میداده، دارای چالشهایی است، گفت: بهدلیل احترام به سلایق و خواست مشتریان و بهروزآوری محصولات، تولید این دو خودرو را متوقف کردیم تا آنها را با محصولات بهروز و با کیفیت جایگزین کنیم. وی از جایگزینی محصولاتی مانند تارا، خانواده دنا و سورن با محصول سمند و پژو ۴۰۵ خبر داد و افزود: محصولات جدید دیگری به سبد تولیدات ایرانخودرو افزوده خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، صفر شدن خودروهای ناقص را اتفاقی مبارک برای صنعت خودرو خواند و اظهار کرد: در بهمن سال گذشته، بیش از ۸۰ هزار محصول ناقص در ایرانخودرو دپو شده بود که اکنون به صفر رسیده و پایان یافته است.

وی افزایش ۲۵ درصدی شاخصهای کیفیت و کاهش هزینه را از دستاوردها و نتایج حذف خودروهای ناقص دانست و افزود: شناسایی گلوگاههای تولید از نتایج عبور مستقیم تولید است، بهگونهای که پیش از این تصور بر این بود که اقلام و قطعات الکترونیک عامل توقف تولید بوده، اما با عبور مستقیم، روشن شد که برخی از قطعاتی که به صورت کامل از منابع داخلی تامین میشوند نیز خطوط تولید را با توقف مواجه میکنند. خطیبی معرفی نمونه نیمهصنعتی تارا برقی را از اقدامات اخیر ایرانخودرو در اجرای فرمان رئیسجمهوری دانست و اظهار کرد: این خودرو با یکبار شارژ، قابلیت طی مسیر ۳۰۰ کیلومتری را خواهد داشت. وی تصریح کرد: ایرانخودرو این آمادگی را دارد تا با ایجاد زیرساخت شارژر در سطح کشور از سوی نهادهای مرتبط، این محصول را به تولید انبوه برساند. وی با بیان اینکه مقدمات واگذاری سهام درونشرکتی نیز انجام شده، گفت: قیمتگذاری و کارشناسیهای لازم برای این موضوع انجام شده است. خطیبی با بیان اینکه صادرات سودده و اقتصادی را دنبال میکنیم، اظهار کرد: محصولات صادراتی قیمتگذاری شده و توافقات برای صادرات به کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا انجام شده است. وی افزود: بهزودی تارا و آتامان در جادههای روسیه و تارا و دنا در ونزوئلا تردد خواهند کرد. بهگفته خطیبی، صادرات قطعه در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳ برابری داشته که موفقیت مهمی بهشمار میرود. وی عرضه خودرو در بورس کالا را روشی برای توقف زیاندهی و کشف قیمت واقعی محصولات خواند و گفت: با فروش هایما در بورس کالا شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار آزاد بودهایم. خطیبی اظهار امیدواری کرد با همکاری دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد کاهش زیان تولید و فروش محصولات باشیم. وی از تولید ۴۰ دستگاه ریرا در روزهای آینده برای اجرای مراحل آزمون و اخذ استانداردهای لازم برای آمادگی تولید انبوه در نیمه نخست سال آینده خبر داد و افزود: محصول پروژه TF۲۱ که خودرویی بهروز و در کلاس جهانی است نیز بهزودی رونمایی و معرفی خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، سمند را تبلور اراده و باور ملی دانست و گفت: ریرا و سایر محصولات جدید حاصل این باور هستند. وی پیشرفت و پویایی را ذات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: بهدنبال دستیابی به اهداف متعالی صنعت خودرو کشور هستیم. خطیبی درباره ایجاد زنجیره تولید خودرو در تبریز گفت: آذربایجان شرقی، ظرفیتهای مناسبی برای تامین و تولید خودرو دارد، اما باید نهادهای حاکمیتی از سرمایهگذاری در این بخش حمایت کنند. راهاندازی خط بدنه و رنگ در تبریز نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است و باید در هیاتمدیره ایرانخودرو مصوب شده و موردحمایت دولتمردان و شبکه بانکی قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه از واردات خودرو استقبال میکنیم، گفت: واردات سبب توسعه و رقابتپذیری محصولات خواهد شد.

عبور از استانداردهای سختگیرانه

قائممقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: در آینده استانداردهای سختگیرانهای درباره مصرف سوخت و آلایندگی خودروها خواهیم داشت که ایرانخودرو از هماکنون خود را با استانداردها و قوانین مترقی همسو میکند. کیانوش پورمجیب با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از سالن موتورسازی ایرانخودرو و محصول موتور ملی در سال ۱۳۸۹ و رهنمودهای وی به دولت، مجلس و صنعت کشور برای افزایش تیراژ تولید این موتور، اظهار کرد: در دوره مدیریت کنونی، التزام عملی برای تسریع در تحقق اهداف ایجاد شده و آرزوی دیرینه ایرانخودرو و صنعت خودرو کشور درباره افزایش تیراژ تولید موتور ملی از ۵۰۰ دستگاه در سال گذشته به هزار دستگاه محقق شده است. وی با بیان اینکه این دستاورد حاصل همدلی و همراهی شبکه تامین و مجموعه کارکنان ایرانخودرو است، گفت: برای ارتقای موتور ملی اقدامات عملیاتی مهمی انجام دادهایم که مهمترین آن کاهش ۱.۵ لیتری مصرف سوخت این موتور نسبتبه سال ابتدایی تولید آن است. پورمجیب تصریح کرد: در حالحاضر موتور ملی EF۷ به یورو ۵ ارتقا یافته و به سامانه توربوشارژ مجهز شده است. وی با بیان اینکه علاوهبر رشد کمی، ارتقای کیفیت موتورها را نیز رقم زدهایم، گفت: در سالهای اخیر، اقدامات موثری در ارتقای موتورهای ایرانخودرو انجام شده که ثمره بهرهمندی از اندیشه و توان دانشبنیانی بوده است. بهگفته پورمجیب اقداماتی نظیر توسعه سیستمهای دیداری و اتوماسیون، رباتیک، دستگاههای تست که به آخرین فناوریهای الکترونیکی روز مجهز شدهاند و امکان تشخیص کوچکترین مغایرتهای مونتاژی و قطعهای را بهراحتی فراهم کرده، در مجموع سبب افزایش قابلتوجه کیفیت موتورها شده است.

وی ادامه داد: همزمان با ارتقای کیفیت، ارتقای کمیت نیز محقق شده که اتفاقی مطلوبی برای صنعت خودرو کشور بهشمار میآید. قائممقام توسعه و تولید ایرانخودرو یکی از پروژههای صنعتی در حال اجرای این شرکت را موتور سه سیلندر دانست و گفت: موتور سه سیلندر پروژه پیشران و پیشرو ایرانخودرو است که شرکت ایپکو به صورت مشترک با معاونت تحقیقات، توسعه و تکوین محصولات ایرانخودرو در حال توسعه آن است.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم با سامانههای کممصرف دارای توان و گشتاور مناسب خودروها را عرضه کنیم، با اشاره به بهبودهای صورت گرفته در چندماه گذشته در حوزه قوایمحرکه گفت: موتورهای فعلی توسعهیافته و موتور TU۵ پلاس که در تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک استفاده میشود و همچنین موتور توسعهیافته XUP که بیش از یک لیتر کاهش مصرف سوخت را نسبتبه نسل قبلی خود رقمزده و در محصول پارس نصب میشود از آن جمله است.

سخن پایانی

بهگفته فعالان صنعت خودرو، علاوه بر افزایش شاخصهای کیفیت محصولات، افزایش ۵۰ درصدی شمارگان تولید، توقف تولید ناقص و تکمیل و تجاریسازی آنها، از جمله دستاوردهای خودروسازی بوده است. همچنین براساس برنامهریزیهای انجامشده ساماندهی فروش، افزایش گارانتی محصولات به ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش، طراحی نمونه خودرو برقی تارا از جمله اقدامات ایرانخودرو در این مسیر بهشمار میرود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45agpd