چهارشنبه 29 شهریور 1402 - 20 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/06
کد خبر: 41544

هوشمندسازی واحدهای تولیدی در دستور کار چادرملو قرار گرفت

مدیر عامل چادرملو تصریح کرد: امسال هم با توجه به وضعیت بازار جهانی سنگ‌آهن و پیش‌بینی قیمت محصولات فولادی، تکلیف ما در ایجاد شرایط رقابت‌پذیری بسیار سنگین‌تر می‌شود.

 

در نشست بررسی عملکرد واحدهای تولیدی مجتمع صنعتی چادرملو پس از ارائه گزارشهای مبسوط مدیر مجتمع و مدیران واحدهای مختلف در خصوص عملکرد ۲ ماهه امسال، طرحها و برنامههای افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و تدابیر بیش از پیش کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، مهندس طاهرزاده مدیرعامل چادرملو با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تولید محصولات زنجیره فولاد طی سال ۱۴۰۱ و نیز ۲ ماهه ابتدایی سال جدید که موفق به کسب رکوردهای بیسابقه از ابتدای فعالیت واحدهای تولید شمش فولاد و آهن اسفنجی گردیدیم افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از مصرف انرژی و کاهش قیمتهای جهانی فولاد، چادرملو موفق شده است نسبت به سایر شرکتهای هم ردیف از سودآوری قابل قبولی برخوردار گردد.

مدیر عامل چادرملو تصریح کرد: امسال هم با توجه به وضعیت بازار جهانی سنگآهن و پیشبینی قیمت محصولات فولادی، تکلیف ما در ایجاد شرایط رقابتپذیری بسیار سنگینتر میشود.باید تمام سعی و توان خود را برای افزایش تولید، بهویژه در انتهای زنجیره، افزایش بهرهوری و راندمان تولید و کاهش مصرف حاملهای انرژی با رعایت کامل ضوابط زیست محیطی مصروف داریم.

مهندس طاهرزاده با تاکید بر تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در جهت کسب بالاترین استانداردهای زیستمحیطی برای تولید افزود: آموزش و به کارگیری تجهیزات مدرن، روز آمد کردن و هوشمندسازی فرآیند تولید فولاد به خصوص در صنایع پائیندستی نقش مهمی در ارتقای شاخصهای تولید و توسعه پایدار خواهد داشت.

در ادامه این نشست دکتر صلاحی رئیس هیاتمدیره چادرملو ضمن تشکر از تلاشهای بیوقفه و قابل تقدیر تمامی مدیران شرکت در بهبود شرایط تولید گفت: چادرملو بهعنوان یک شرکت صنعتی شاخص در استان یزد شناخته میشود.  از اینرو وظیفه ما و شما برای رسیدن به استانداردهای قابل قبول بسیار خطیر و مهم است و از اینکه میبینم دغدغه مدیران در جهت ارتقای بهرهوری و اعمال تدابیر زیستمحیطی است بسیار خرسندم.

همچنین دکتر فاطمیاردکانی نایبرئیس هیاتمدیره چادرملو ضمن تقدیر از اقدامات موثر مدیران شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی تاکید کرد، باید همه توان و تخصص خود را برای هوشمندسازی چرخه تولید به کار گیریم تا علاوه بر ارتقای کیفیت بتوانیم محصولات زنجیره را متناسب با نیاز مشتری تولید نمائیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wk6k6