-

واریز جنجالی ۲۷۳ هزار تومانی برای این افراد | کدام گروه ۲۷۳ هزار تومان را گرفتند؟

رییس سازمان بهزیستی، علی محمد قادری با واریز مبلغ ۲۷۳ هزار تومان برای حمایت از معلولین، به دنبال ریشه‌کن کردن فقر مطلق در این زمینه است. او به طور جدی باور دارد این موضوع در بهبود شرایط زندگی معلولین تاثیر دارد.

پیامک واریز ۲۷۳ هزار تومانی برای کاهش فقر مطلق در فضای مجازی منتشر شد که منجر به بروز جنجال شد. رئیس سازمان بهزیستی، علی محمد قادری این پیامک را ارسال کرده بود و با واریز این مبلغ برای حمایت از معلولین، به دنبال ریشه‌کن کردن فقر مطلق در این زمینه است. در حالی که این اقدام باید به عنوان یک قدم مثبت برای بهبود شرایط زندگی معلولین در نظر گرفته شود، جنجال‌هایی در فضای مجازی ایجاد شد که در یکی از آن‌ها یک جوان در حال تعظیم عبدالملکی و حکمش را بر سر خود گذاشته بود.

واریز جنجالی «۲۷۳ هزار تومانی» دولت رئیسی برای مهار «فقر مطلق»

واریز جنجالی «۲۷۳ هزار تومانی» دولت رئیسی برای مهار «فقر مطلق»

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*