-
دستمزذ کارگری
  • امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار تعیین شد؛ هرچند به ‌امضای نمایندگان جامعه کارگری …

۱

آخرین اخبار

پربازدیدترین