-
تولید صنعتی
  • نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «کاهش نرخ تورم در سال 1403بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. این امر هم این…

  • بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، تجربه موفق اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش میزان مصرف آب و مقابله با تنش‌های آبی…

  • یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایالات متحده امریکا برای سیطره بر اقتصاد بین‌الملل و تحکیم پایه‌های سلسله مراتب دستوری…

۱

آخرین اخبار

پربازدیدترین