یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 21075
تاریخ انتشار: 1401/09/28 10:01
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو:

اقدامات و دستاوردها اطلاع رسانی شود

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: در جلسه اخیر با سازمان استاندارد مقرر شد کارگروهی برای بررسی برخی استانداردهایی که بستر اجرای آنها وجود ندارد یا کاربردی نیستند مانند هشدار عبور از خط تشکیل شود.

هفته پیش، نشست تخصصی «تبیین فرصتهای اقتصادی عبور مستقیم تولید در صنعت خودرو؛ شناخت گلوگاهها، بهبود فرآیندها و دستاوردهای اقتصادی» ازسوی گروه صنعتی ایرانخودرو در مرکز همایشهای ساپکو با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران ارشد گروه صنعتی ایرانخودروو قطعهسازان برپا شد که در ادامه سخنان برخی از شرکتکنندگان در این مراسم آمده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: در جلسه اخیر با سازمان استاندارد مقرر شد کارگروهی برای بررسی برخی استانداردهایی که بستر اجرای آنها وجود ندارد یا کاربردی نیستند مانند هشدار عبور از خط تشکیل شود.

بهگزارش صمت، محمدرضا نجفیمنش در نشست تبیین فرصتهای اقتصادی عبور مستقیم تولید در صنعت خودرو، افزود: با همین رایزنیها استاندارد از اجرای استاندارد سوخت یورو ۶ عقبنشینی کرده و اکنون استاندارد یورو ۴ مبنا قرار گرفته است و بر این اساس باید فشار استانداردهای اجباری ۸۵ گانه بر تولید کم شود.

وی تصریح کرد: شناخت گلوگاههای تولید به رفع مشکلات صنعت خودرو با استفاده از توانمندی دانشبنیانها و دانشگاهها کمک میکند، اما اقدامات انجامشده باید در چارچوب جهاد تبیین به اطلاع مردم و حاکمیت برسد.

کمبود نقدینگی، مشکل اصلی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز در این نشست ثبات و پایداری تولید و عرضه خودرو و بهبود روند وصول مطالبات از مشتریان و پرداخت به قطعهسازان را از مزایای عبور مستقیم خودرو دانست و گفت: اکنون عدالت نسبی در پرداخت این مطالبات شکل گرفته و حتی اگر ظلمی نیز در این زمینه باشد، علیالسویه است.

 آرش محبینژاد، کاهش میزان خواب سرمایه مشتریان یا ایران خودرو بهدلیل دپوی خودروهای ناقص در کف کارخانه، کاهش تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و هزینههای تعهدات معوق و تاخیر در تحویل خودرو را دستاورد دیگر عبور مستقیم تلقی کرد و افزود: دپو خودروهای ناقص علاوه بر هزینههای انبارداری و افت کیفیت محصولات ایران خودرو به ابزاری برای هجمه به خودروسازان با کاهش عرضه خودرو تبدیل شده و موجب نارضایتی مشتریان، زنجیره تامین و حتی خودروسازان شده بود که با برنامه ریزی اکنون شاهد توقف تولید ناقص و عبور مستقیم تولید هستیم که حاصل ساعتها کار و تلاش شبانهروزی بوده است.

 وی تکمیل یک خودرو را نیازمند منابع انسانی، مالی (ارزی و ریالی) مواد اولیه و انرژی دانست و گفت: برای طی این فرآیند برخی گلوگاهها وجود دارد گرچه در تولید قطعات برخی خودروهای پرتیراژ با عمق ساخت داخل ۵۵ تا ۷۵ درصد گلوگاه کمتری وجود داشت و با تحریمهای خارجی و داخلی مشکلاتی در زمینه تامین برخی قطعات مانند چیپست ایجاد شد، اما در خودروهای جدید و کم تیراژ نیز با کمبود قطعاتی مانند چیپست، میل سوپاپ، رینگ و گیربکس اتوماتیک مواجه هستیم که باید با کمک نظام بانکی در زمینه تامین منابع مالی تیراژ تولید این قطعات افزایش یابد.

محبینژاد با بیان اینکه سیاستهای انقباضی بانکها، تورم و حجم نقدینگی فزاینده، کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش خودروسازان تولید را با مشکل مواجه کرده که امیدواریم باعرضه خودرو در بورس این مشکلات رفع شود، اظهار کرد: مشکلات گمرکی برای ترخیص قطعات نیز مزید بر علت شده و برای رفع این مشکل پیشنهاد داده بودیم تا علاوه بر مسیر سبز و قرمز، مسیر آبی برای ترخیص قطعات در نظر گرفته شود چراکه اکنون به دلیل گرفتاریهای گمرکی شاهد ۱۰ هزار میلیارد تومان خواب سرمایه هستیم و به دلیل مشکلاتی مانند نبود آزمایشگاه مرجع در برخی موارد شاهد خواب ۳۰ تا ۴۵ روزه قطعات در گمرکات هستیم.

 وی ماشینآلات، تجهیزات و فناوری را از دیگر گلوگاهها و زمینه بهبود فرآیندها دانست و افزود: مقررشده وزیر اقتصاد در جلسه شورای پول و اعتبار مشکلات تامین نقدینگی را مطرح تا ۳۰ درصد تسهیلات مختص تامین سرمایه در گردش باشد، اکنون تولید در مدار ثابتی قرار گرفته و جریان تامین نقدینگی و مواد اولیه را تثبیت کرده است.

 محبینژاد تامین منابع انسانی را گلوگاه دیگر تولید قلمداد کرد و گفت: در این بخش با مشکل مواجه هستیم، چراکه نیروهای دهه ۸۰ که وارد چرخه تولیدشدهاند به کارآمدی نیروهای دهه ۴۰ و ۵۰ نیستند و برخی بهدنبال ترک کار برای گرفتن بیمه بیکاری هستند. همچنین ریزش و مهاجرت نیروهای ماهر بهدلیل مسائل معیشتی بیشتر شده و بهنظر میرسد در آینده نزدیک منابع انسانی یکی از گلوگاههای اصلی تولید باشد، در بخش انرژی و تامین گاز و برق، نیز صنایع جزو بخشهای پیشرو برای قطع این حاملها هستند.

زمزمههای امیدبخش

در ادامه این نشست، نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در تبیین گلوگاههای زنجیره تامین قطعات خودرو گفت: در راستای شناخت گلوگاههای تامین قطعات باید گفت که پیشتر هزینههای بالای خودروهای ناقص کف خطوط تولید، خودروسازان را در پرداخت مطالبات قطعهسازان با مشکل مواجه کرده بود، اما اکنون با تولید مستقیم وضعیت پرداخت این مطالبات بهتر شده است.

شاپور سامعی با بیان اینکه برای تولید روزانه ایران خودرو، قطعهسازان قادر به تامین مداوم قطعات نبودن، تصریح کرد: اکنون با تثبیت تولید و بازگشت پول ناشی از تجاریسازی خودروهای ناقص به چرخه تولید خودرو و قطعات روند تامین قطعه بهبودیافته و اکثر قطعهسازان میگویند که حتی در روزهای جمعه نیز با یک شیفت کامل کار میکنند، این در حالی است که قبلا تیراژ تولید قطعات حرکت سینوسی داشت و گرچه در برخی روزها به روزانه ۳ هزار دستگاه میرسید، اما روز بعد به ۱۶۰۰ دستگاه کاهش مییافت.

وی با اشاره به اینکه این نوسان به تولید ضربه میزد، گفت: اکنون ایران خودرو با شناخت گلوگاههای تامین، وضعیت تولید قطعات را به سمتی برده که با وجود تشدید تحریمها، نوسان نرخ ارز و... هماهنگی خوبی بین خودروساز و قطعهسازان ایجاد شده و با تبادلنظر قطعهسازان با ایران خودرو ساپکو مقررشده تا در سه ماهه آخر امسال تیراژ تولید محصولات ایران خودرو به ۶۵ تا ۷۰ هزار دستگاه برسد.

سامعی از بهبود فرآیندهای تولید قطعات و خودروها خبر داد و افزود: با این روند بهنظر میرسد پایان امسال از نظر تولید کمی و کیفی و رضایت قطعهسازان در زمینه پرداخت مطالباتشان بهیادماندنی باشد و از سوی انجمن قطعه سازان با ایران خودرو پیمان میبندیم که سال خوبی را برای تولید رقم زنیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/488xvl