پنج‌شنبه 10 اسفند 1402 - 29 Feb 2024
کد خبر: 87224
تاریخ انتشار: 1402/03/22 05:42
بررسی صمت از تاثیرات تعطیلی شنبه به‌جای پنجشنبه بر جذب توریسم

رونق گردشگری خارجی در راه است

هفته گذشته کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حالا نوبت به تعیین روز دوم تعطیلی جز روز جمعه رسیده است.
رونق گردشگری خارجی در راه است

درباره اینکه این تعطیلی روز پنجشنبه باشد یا شنبه؛ هنوز تصمیمگیری نشده است و کارشناسان و نمایندگان مجلس همچنان در حال ارائه نظرهای مختلف هستند. هنوز در جلسه آتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه روز دوم تعطیلی پنجشنبه یا شنبه باشد، تصمیمگیری نشده است. کارشناسان معتقدند تعریف تعطیلات دوروزه آخر هفته میتواند بهصورت معناداری بر افزایش سفرها، بهویژه سفرهای داخلی، اثر بگذارد. موضوع دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته، در سالهای اخیر همواره مورد بحث و پیگیری بوده است.فعالان گردشگری ابراز امیدواری میکنند که تصویب این طرح، به رونق گردشگری داخلی کمک کند. کارشناسان بسیاری نیز معتقدند که تعریف تعطیلات دوروزه آخر هفته میتواند بهصورت معناداری بر افزایش سفرها، بهویژه سفرهای داخلی، اثر بگذارد.صمت در گفتوگو با فعالان حوزه گردشگری این موضوع و تبعات آن را بررسی کرده است که در ادامه میآید.

تاثیر تعطیلی شنبه بر جذب گردشگر

مدیرکل دفتر داخلی توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتوگو با صمت درباره تاثیر تعطیلی پنجشنبه یا شنبه در توسعه گردشگری داخلی گفت: برای گردشگری داخلی فرقی نمیکند، شنبه تعطیل باشد یا پنجشنبه. انتخاب هرکدام از این روزها خیلی تاثیری در گردشگری داخلی نخواهد داشت، اما چون نسبت به تعطیلات بینالمللی یک روز عقبتر هستیم، این موضوع برای گردشگری خارجی ما چالش ایجاد میکند؛ بنابراین برای ارتباطات بینالمللی تعطیلی شنبهها بهتر است.مصطفی فاطمی در ادامه خاطرنشان کرد: بهطورقطع تعطیلی ۲ روز آخر هفته به گردشگری داخلی بهویژه رشد گردشگری اطراف شهرها بسیار کمک میکند، یعنی شاهد رشد گردشگری در مناطقی خواهیم بود که در حوزه نفوذ اطراف شهرها قرار دارند. بنابراین، این تعطیلی دوروزه در سفرهای نزدیک شهرها و موارد اینگونه مثل استقبال از بومگردیها و مراکز تفریحی و اقامتی اطراف شهرها میتواند بسیار موثر باشد.

توزیع زمانی و مکانی سفرهای داخلی

مدیرکل دفتر داخلی توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه ۲ روز تعطیلی در هفته منجر به توزیع زمانی و مکانی سفرها با افزایش زمانهای سفر میشود، تصریح کرد: وقتی تعطیلی در کل سال توزیع شود، توزیع زمانی و مکانی سفر هم اتفاق میافتد و مردم گزینههای بیشتری برای سفرهای نزدیک خواهند داشت.

فاطمی افزود: اکنون ۱۲ برنامه برای سفرهای آسان تابستان داریم که این برنامهها ارائه شده و در حال اجرا است. همچنین، بومگردیهای اطراف شهرها برای تعطیلات آخر هفته میتواند گزینه مناسبی باشد که مردم میتوانند از آن استفاده کنند. استفاده از مراکز تفریحی و سرگرمی که در اطراف شهرها هستند، موضوع بعدی است که میتواند موردتوجه گردشگران قرار گیرد.

تحریک تقاضا در حوزه گردشگری داخلی

این مسئول گردشگری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون طرح تحریک تقاضا را در حوزه گردشگری در دست داریم که با تسهیلات کمبهره برای کارمندان دولت در حال اجرا است.وی باتوجه به کاهش نرخ ورودی جاذبههای گردشگری گفت: برای توسعه گردشگری طرحهایی برای توسعه گردشگری داخلی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دست اجرا است. این فعال حوزه گردشگری؛ بسترسازی بهرهبرداری از تسهیلات گردشگری رفاهی، اقامتی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، ترویج سفرهای خانوادهمحور به مقاصد پرتقاضا، تمرکز بر مقاصد پرمخاطب، حمایت از ایجاد و استفاده از زائرسراها برای عموم مردم و حمایت از توسعه بومگردیها، همکاری با اوقاف و امور خیریه برای کار مسافران و طرح تسهیل سفرهای اعتباری، رفع موانع افزایش ناوگان حملونقل بهویژه در حوزه ریلی، تسهیل ورود گردشگران با روادید یکطرفه با کشورهای منتخب و مجوز تردد برای خودروهای خانوادهمحور را از جمله موارد در دست اجرا در این طرح دانست.بهگفته مدیرکل دفتر داخلی توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این طرحها به توسعه گردشگری داخلی و آسانسازی سفرها کمک میکند. همچنین، تعطیلات ۲ روز در هفته نیز میتواند برای پیشبرد این اهداف مفید واقع شود.

افزایش شبخوابی یا اسکان مسافر

دبیرکل مجمع ملی جوانان کشو درباره تاثیر تعطیلی دوروزه در گسترش صنعت گردشگری به صمت گفت: تعطیلی ایام هفته اگر ۲ روز باشد، منجر به رونق گردشگری در اطراف شهرهای بزرگ خواهد شد و گردشگران حداقل میتوانند، یک شب اقامت را در آنجا  تجربه کنند.امیر کرمیان افزود:کمابیش ۶۰ درصد هزینه هر مسافر به بحث شبخوابی و اسکان او مربوط میشود که این ۲ روز تعطیلی ایام هفته موجب این یک شب اقامت میشود و بهطورقطع به توسعه گردشگری داخلی کمک خواهد کرد.

گردشگری، صنعتی فرابخشی

این فعال حوزه گردشگری بااشاره به روزهای تعطیل آخر هفته تاکید کرد: از نظر گردشگری جهانی، بسیاری از مراکز گردشگری و صرافیها در خارج از کشور روزهای شنبه تعطیل هستند، بنابراین برای ایام تعطیل اگر هماهنگی بیشتری با بازار جهانی گردشگری داشته باشیم، برای رشد این صنعت بهتر است. چون سایر صنایع هم در گردشگری تاثیرگذار هستند و گردشگری یک صنعت فرابخشی یا میانحوزهای است، همه حوزهها تاثیر خود را روی گردشگری میگذارند که اگر ما هم این هماهنگی را با بازار جهانی داشته باشیم و شنبهها را تعطیل باشیم، بهطورقطعی بهنفع توسعه صنعت گردشگری خواهد بود.

ضرورت هماهنگی تعطیلات با تعطیلات جهانی

وی افزود: از نظر گردشگری گروهی و کارهای قانونی و اداری از جمله اخذ روادیدها و گذرنامه و تبدیل پول مسافر که باید برای وی انجام شود هم، تعطیلی این روزها میتواند تاثیرگذار باشد. بهنظر من، اگر تعطیلیهای ما هماهنگ با تعطیلیهای جهانی باشد، بهطورحتم تاثیر آن بر رونق گردشگری کشور بیشتر خواهد بود.

نقش تشکلها در توسعه صنعت گردشگری

دبیرکل مجمع ملی جوانان کشور با بیان اینکه کمابیش ۲۱ میلیون جوان در کشور داریم، ادامه داد: بیش از ۴هزار تشکل در حوزه گردشگری کشور فعالیت دارند و بیش از ۲۰۰ تشکل حومه ای هم بهصورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند، چون این تشکلها از بطن جامعه و از فعالان حوزه گردشگری هستند، شاید این تعطیلیها بتواند به آنها هم کمک کند که وقت بیشتری برای ترویج گردشگری میان مردم داشته باشند.کرمیان در ادامه افزود: تشکلها نقش یک پل ارتباطی میان مردم، سازمانها و ادارات را دارند و بهطورقطع میتوانند برای گسترش فرهنگ گردشگری در کشور ایفای نقش کنند.

تعطیلی پنجشنبهها از نگاه فرهنگ ایرانی

یک فعال حوزه گردشگری نیز بااشاره به ابعاد فرهنگی و مذهبی تعطیلی روز پنجشنبه بیان کرد: از ۲ جنبه میتوان این تعطیلی را بررسی کرد، یکی اینکه باتوجه به بعد فرهنگی و هویت ایرانی ـ اسلامی، روزهای پنجشنبه را مربوط به درگذشتگان میدانند که مردم بر سر مزارها میروند. از طرف دیگر، مراسم مذهبی ما بیشتر در عتبات عالیات و دیگر اماکن مذهبی در شبجمعهها برگزار میشود؛ این عرفی است که از سالهای گذشته تاکنون وجود دارد و موضوعیت تعطیلی پنجشنبهها میتواند از این بابت باشد.

میلاد پاکسرشت در گفتوگو با صمت افزود: از نظر اقتصادی هم، اگر به این تعطیلات نگاه کنیم، باتوجه به تعطیلی جهانی که شنبه و یکشنبهها را تعطیل هستند، روز شنبه هماهنگ با یکی از این روزهای تعطیل جهانی و گزینه خوبی از این نظر است. در غیر این صورت، در عمل، ۲ روز تعطیل را نسبت به بازارهای جهانی از دست میدهیم. معاون رویدادهای گردشگری شرکت رسا تصریح کرد: بنابراین، هماهنگی تعطیلات برای جذب گردشگری خارجی میتواند مفید باشد، اما با همه این تفاسیر وقتی در مجلس موضوعی تصویب میشود، از همه جنبهها به آن پرداخته میشود. وی افزود: اما در حوزه گردشگری داخلی اینکه چه روزی تعطیل باشد، تفاوت چندانی برای گردشگر ندارد. بهطورکلی تعطیلی ۲ روز آخر هفته به رشد صنعت گردشگری بهویژه گردشگری داخلی کمک بسیاری میکند.

اجرای طرحهای ارزانسازی سفر

این فعال گردشگری با بیان اینکه اکنون در زمینه گردشگری ارزان طرحهایی را در دست اجرا داریم، خاطرنشان کرد: نخستین هدف ما در اینباره این است که بتوانیم کاری کنیم که همه مردم بتوانند به جزیره کیش سفر کنند، نهفقط قشر خاصی از مردم. اکنون با بومگردیها و روستاهای اطراف کیش صحبتهایی شده و آموزشهایی نیز به آنها داده شده است که بتوانند در زمینه جذب گردشگر توانمند شوند و پذیرای گردشگران با قیمتهای کم باشند.

پاکسرشت ادامه داد: همچنین تفاهمنامهای در این زمینه با ناوگان حملونقل کشور بسته شده است که بتوانیم طرح ارزانسازی سفر را انجام دهیم. همچنین، طرحهایی در حوزه راهیان پیشرفت و اردوی پیشرفت بهصورت تخصصی در دست انجام است که برای دانشآموزان، کارمندان و عموم مردم اردوهای پیشرفت بگذاریم که بتوانند در قالب این اردوهای سیاحتی و زیارتی به پیشبرد اهداف گردشگری و آموزشی کمک کنند.

سخن پایانی

افزایش تعطیلات آخر هفته در کشور، یک نیاز ضروری و سالها مطرح بوده است، اما بهدلیل برخی تصورات و آمارهای نادرست بهتعویق افتاده بود. اینکه در کشور ما تعداد روزهای تعطیل رسمی، خیلی زیاد است و نباید آن را بیشتر کرد، تصور اشتباهی است که سالها در ذهن برخی شکل گرفته بود؛ اما بررسیهای دقیق نشان داد نهتنها ما جزو اندک کشورهای دارای فقط یک روز تعطیلی آخر هفته هستیم، بلکه تعداد کل تعطیلات سالانه بیشتر کشورها هم از ما بیشتر است. ما هر سال حدود ۷۸ روز تعطیل رسمی داریم که بهدلیل همپوشانی با جمعهها و تقارن تعطیلات شمسی و قمری، تعدادش اندکی تغییر میکند، در حالی که بهطورمثال ایتالیا، آلمان و فرانسه ۱۱۵ روز، امریکا ۱۱۹ روز و چین ۱۲۴ روز تعطیلات رسمی دارد. همچنین، فعالان صنعت گردشگری هم امید زیادی به افزایش تعطیلات آخر هفته دارند. شاید برای فعالان این صنعت، شنبه یا پنجشنبه بودن این تعطیلی چندان تفاوتی نکند، اما از این بابت مطمئن هستند که باتوجه به افزایش سرسامآور هزینه سفرهای خارجی، تقویت صنعت گردشگری داخلی یک ضرورت، هم برای خانوادهها و هم برای صنعت گردشگری است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45j7go