-
گردشگری معدنی
  • براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، معادن در ایران از مزیت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. بخش…

  • گردشگری معدنی، یکی از روش‌های جدید و همراه با فرصت‌هایی بدیع برای ایجاد منابع درآمدی در صنعت معدن به‌شمار می‌رود که در…

  • آیدین زینال‌زاده-کارشناس و فعال معدنی

۱