یک‌شنبه 28 اسفند 1401 - 19 Mar 2023
کد خبر: 34694

وزارت صمت پاسخگوی اصناف باشد

picture

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشینآلات تهران با اشاره به موضوع طرح شناسه کالا گفت: «متاسفانه در آغاز طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد داشت بدون تعامل با اتحادیه و با ابزار نظارتی این طرح را در سطح بازار اجرا کند که این موضوع میتوانست پیامدهای جبرانناپذیری در سطح عرضه ایجاد کند و بازار را دچار التهاب شود.»

سیداحمد حسینی، ادامه داد: خوشبختانه در آن مقطع و با روی کار آمدن هیات مدیره جدید توانستیم گفتمان جدیدی را پایهگذاری و با کار تخصصی و حرفهای مشکلات و پیامدهای طرح را در جلسات متعدد با مسئولان دولت و وزارت صمت، نمایندگان مجلس و در سطح رسانهها اعلام کنیم و با همکاری رسانههای مستقل از پیامدهای جبرانناپذیر این طرح در آن مقطع جلوگیری کنیم.

حسینی با تاکید بر حل مشکلات طرح شناسه کالا تا قبل از شروع سال جدید گفت: امروز اتحادیه با قدرت در راستای اقناعسازی و آموزش طرح در حال فعالیت است و سعی کرده با ایجاد گفتمان جدید در سطح صنایع و صنوف خودرویی بستر لازم برای اجرای طرح را فراهم کند و امروز این وزارت صمت است که باید مشکلات طرح را حل و سوالات کارشناسان صنفی را پاسخ دهد تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

 رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع اخذ کد آیسیک برای رسته تولیدکنندگان صنفی در اتحادیه لوازم یدکی گفت: برای اجرای درست طرح شناسه کالا نیازمند ساماندهی تولیدکنندگان صنفی بودیم که با همکاری وزارت صمت این موضوع و ساماندهی این رسته از تولیدکنندگان که سهمی بیش از ۱۳ درصد تولید قطعات خودرو را در اختیار دارند انجام شد.

حسینی با تاکید بر ساماندهی تولیدکنندگان صنفی در سطح استان تهران از سوی اتحادیه گفت: اتحادیه با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و شاخصهای تشخیص تولیدکنندگان صنفی را نیز با استفاده از کارشناسان حرفهای برای تمایز از تولیدکنندگان صنعتی احصا کردهایم و در این راستا ذرهای از حقوق صنفی اعضا کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: متاسفانه عرضهکنندگان لوازم یدکی دولتی یا وابسته به خودروسازان از اتحادیه که طبق قانون مسئولیت ساماندهی بازار را برعهده دارد از ما مجوز نداشته و کیفیت قطعات عرضه شده توسط آنها نیز کیفیت لازم را ندارد. همین امر باعث شده تا سطح قطعات خودرو بهطورکلی افت کرده است.

حسینی با تاکید بر کیفیت قطعات عرضهشده از سوی شرکتهای شناسنامهدار بازار گفت: همه اعضای صنف از شریفترین انسانها هستند و همواره در طول تحریمهای شکننده از سوی غرب حتی یک روز اجازه ندادهاند با کمبود قطعه در کشور روبهرو شویم و این موضوع درباره بخش قطعات ماشینآلات راهسازی و معدنی بیشتر نمایان است و اجازه ندادهایم حتی یک روز صنعت کشور منتظر قطعه بماند و کار متوقف شود.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به تعارض منافع اصناف در کشور گفت: متاسفانه رویه غلطی تا پیش از این در اصناف وجود داشته و انسجام لازم در اصناف وجود ندارد و برخی کارشکنیهایی در بدنه اصناف و همچنین تعارض منافع وجود دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران ادامه داد: با توجه به فضای به وجود آمده در اصناف کشور اجازه نخواهیم داد عدهای روند تغییرات را کند و فضا را مسموم کنند و در این راستا تمام قد از حقوق نه تنها صنف لوازم یدکی که از همه اصناف حمایت میکنیم و کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در پایان ضمن جایگاه رسانه در اصناف گفت: متاسفانه در شرایطی هستیم که ارتباط رسانهها با بدنه اصناف کم بوده و از شما اصحاب رسانه میخواهم صدای بزرگترین بخش اقتصادی کشور باشید، امروز اصناف از طریق مالیات بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کرده و برخلاف دیگر بخشهای اقتصادی ما به جای دریافت بودجه، نیازهای مالی کشور را تامین میکنیم.

حسینی ادامه داد: متاسفانه دولت با افزایش سهم مالیات در بودجه فشار بیشتری به اصناف وارد کرده تا مالیات بیشتری پرداخت کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی دور از انصاف بوده و بسیاری از کسبه با مشکلات اقتصادی متعددی روبهرو هستند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yj7zbadsadsadsadsadsads