چهارشنبه 05 مهر 1402 - 27 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/02
کد خبر: 41319

۲۳۰۰ پروژه فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه در حال اجرا با ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور فعال است.

 از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، علی رسولیان در مراسم امضای تفاهمنامه ارائه خدمات ژئوتکنیک، آزمایشگاهی و کنترل کیفی میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به دو وظیفه مهم سازمان صنایع کوچک، افزود: تامین زیرساختهای تولید در شهرکها و نواحی صنعتی برای واگذاری زمین به فعالان اقتصادی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط مستقر شده در این شهرکها و نواحی صنعتی در ۸۵ محور حمایتی، دو رویکرد و اولویت مهم کاری این سازمان است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  در مراسم امضای تفاهمنامه ارائه خدمات ژئوتکنیک، آزمایشگاهی و کنترل کیفی گفت: یکی از دغدغههای ما نگهداری تاسیسات، نوسازی، بهسازی و ارتقای کیفی زیرساختهای فراهم شده برای فعالان اقتصادی است و همواره کیفیت اولویت و نظر جدی ما در پروژههای زیرساختی است.

رسولیان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان در حوزههای زیرساختی و عملیاتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور هزینه شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: محور همه کارها باید تولید باشد، اشتغال پایدار از مسیر ورود بخش خصوصی به حوزه تولید میگذرد، صنعت کشورمان در دو سال اخیر رشد خوبی داشته، بهطوریکه ۱۴ درصد واحدهای بهرهبرداری شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در این دو سال افزایش داشته است.

وی با اشاره به ظرفیتهای بسیار مناسب سازمان صنایع کوچک، تصریح کرد: رویکرد ما توازن سرمایهگذاری و توجه به مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعهیافته و در این راستا از ظرفیت وسیع بنیاد مسکن در کشور برای توسعه تولید استفاده خواهیم کرد.

رسولیان در این نشست، ضمن تقدیر از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حمایتهای این نهاد از شرکت شهرکهای صنعتی در استانها، ابراز امیدواری کرد: تفاهمنامه امضا شده منجر به اتفاقات بسیار خوبی برای صنعت کشور و زیرساختهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور شود. بنیاد مسکن یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و امیدواریم این بنیاد در حوزه تولید نیز اثرات خوبی داشته باشد.

شهرکهای صنعتی قطب تولید کشور هستند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در سخنانی اظهار کرد: دوشادوش بخش خصوصی حرکت میکنیم، بار اصلی کار بر عهده بخش خصوصی است و باید این بخش همواره موردحمایت قرار بگیرد.

اکبر نیکزاد با بیان اینکه با اهتمام جدی و همت جهادی به پروژهها ورود میکنیم، افزود: روز به روز اقبال بخش خصوصی به فعالیت و همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیشتر میشود، مردم نیز بنیاد را از خود میدانند و این بزرگترین سرمایه ما است.وی تاکید کرد: شهرکهای صنعتی قطب تولید در کشور هستند و همه باید از آن حمایت کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دغدغه مسئولان کشور را اقتصاد و تولید دانست و ادامه داد: حرکت روبهجلوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با مطالعات، امکانسنجی و حساب شده و امکانات عمرانی بسیار خوبی با رعایت اصول فنی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور شکل گرفته است.

نیکزاد تصریح کرد: افتخار بنیاد مسکن نیز این است که عصای دست نظام است، هر جایی که لازم باشد با تعامل با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با کمک بخش خصوصی کار را جلو میبریم، رونق شهرکها و نواحی صنعتی رونق تولید بوده و تولید نبض اقتصاد است.

برپایه این گزارش، در پایان این مراسم تفاهمنامه ارائه خدمات ژئوتکنیک، آزمایشگاهی و کنترل کیفی میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا و مبادله شد.همکاری دوجانبه و بهرهگیری از خدمات، توان علمی، اجرایی و دانش فنی بنیاد مسکن و شرکتهای زیرمجموعه آن در پروژههای زیرساختی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی زیرمجموعه شرکت شهرکهای صنعتی همه استانها، موضوع این تفاهمنامه است.این همکاری در زمینه استقرار و تجهیز واحدهای آزمایشگاهی محلی، طراحی و عملیات اجرایی ژئوتکنیک، مطالعات و عملیات اجرایی پایدارسازی شیب، پایدارسازی گود و گودبرداری، طراحی و عملیات اجرایی بهسازی خاکهای زیرسطحی، کنترل کیفی مصالح، کنترل کیفی عملیات ساختمانی و راهسازی، مطالعات زمینشناسی مهندسی و همچنین کنترل کیفی عملیات جوش است و در صورت نیاز به گسترش همکاری در زمینههای دیگر از قبیل طراحی، اجرا، مشارکت، مدیریت در ساخت و... با توافق کتبی طرفین، موضوعات مربوطه به این تفاهمنامه الحاق خواهد شد.

اطلاعرسانی تفاهمنامه توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استانها به لحاظ استفاده از خدمات بنیاد مسکن و شرکتهای تحت پوشش انجام میشود. در این راستا، شرکت شهرکهای صنعتی استانها بر حسب مورد و بر اساس نیاز و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه در صورت حصول توافق و آمادگی بنیاد مسکن و شرکتهای تابعه آن قرارداد جداگانهای تنظیم خواهند کرد. اطلاعرسانی و فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری دورههای آموزشی برای شرکتهای استانی، هماهنگی لازم با مدیران شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی و شرکتهای خدماتی متولی شهرکها و نواحی صنعتی بهمنظور فعالیتهای بنیاد مسکن و شرکتهای تابعه آن در شهرکها و نواحی صنعتی از دیگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای زیرمجموعه نیز براساس تفاهمنامه مکلف شده خدمات تفاهم شده را براساس آخرین استانداردها مطابق درخواستهای شرکت شهرکهای صنعتی استانها در پروژههای مربوطه با تاکید بر تسریع و تسهیل در انجام خدمات موصوف که در این راستا حقالزحمه خدمات، متناسب با حجم و شرایط پروژه و طبق توافق طرفین، بر اساس آخرین تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت ساختمان ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با احتساب ۴۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد را ارائه دهد.برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با موضوع تفاهمنامه برای تربیت نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر تعهدات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این تفاهمنامه است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vqbo6