دوشنبه 13 آذر 1402 - 04 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/21 02:47
کد خبر: 93555

آگهی مناقصه عمومی اجرای زیرسازی، آسفالت ورودی شهرک صنعتی گمبرون شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی اجرای زیرسازی، آسفالت ورودی شهرک صنعتی گمبرون شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4d7abj