دوشنبه 29 اسفند 1401 - 20 Mar 2023
ایران‌خودرو در جمع ۱۰ شرکت برتر ۱۴۰۱ قرار گرفت
کد خبر: 34299

نقش آفرینی در داخلی سازی

picture

نقش آفرینی در داخلیسازی محصولات، توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی، اثرگذاری در افزایش تولید ناخالص داخلی، سودآوری، ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی، صادراتگرا بودن، مشتریمحوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسبوکار و توسعه بهرهوری، دلایل انتخاب شرکتهای برتر در این همایش است. برخورداری از فرهنگی متعالی و کار تیمی منسجم، راهبری شرکتی شایسته، نیروی انسانی توسعه یافته و هوشمند، آیندهپژوهی و تعاملات بینالمللی نیز از دیگر دلایل اصلی بزرگی این شرکتها است. موارد یاد شده به ایجاد فرصتهای جدید، توسعه بهرهوری، تحریک نوآوری و هدایت ایدههای جدید منتهی خواهد شد. در رتبهبندی شرکتهای برتر بر مبنای ۳۲ شاخص اصلی ازجمله میزان فروش، ارزشافزوده، تعداد کارکنان، اشتغال، داراییها، بهرهوری، صادرات و ... توجه میشود.

ایران تا پایان امسال چهاردهمین خودروساز جهان میشود

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در سال گذشته از نظر میزان تیراژ تولید خودرو در جهان رتبه نوزدهم را داشت که با توجه به رشد تولید، میتواند تا پایان امسال به رتبه چهاردهم ارتقاء یابد. به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالله توکلیلاهیجانی افزود: از ابتدای امسال تا بهمن، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان میدهد. وی ادامه داد: در سال ۹۶ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد، اما پس از آن در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با افتی محسوس، سالیانه بهطور متوسط نزدیک به ۸۰۰ هزار دستگاه تولید میشد. توکلی لاهیجانی بیانداشت: در سالهای یاد شده در عمل میزان تولید خودور به نصف کاهش یافت، از همان میزان هم سالانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بهصورت ناقص تولید میشد و در پارکینگ خودروسازان باقی میماند. وی گفت: امسال موفق شدیم رکورد تولید ماهانه را نیز بشکنیم و در دی ماه حجم تولید ماهانه به ۱۲۷ هزار دستگاه رسید که همه خودروها بهصورت عبور مستقیم و کامل تولید میشوند و در پارکینگ خودروسازان باقی نمیمانند.

جایگاه هشتم از منظر فروش

در بیست و چهارمین دوره همایش شرکتهای برتر ایران تحت عنوان IMI100 که با حضور معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ۵۰۰ شرکت برتر کشور برگزار شد، شرکت ایرانخودرو از گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو موفق به قرارگیری در میان یکی از ۱۰ بنگاه برتر ایران شد. به گزارش ایکوپرس و بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان مدیریت صنعتی، مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر؛ شرکت ایرانخودرو در رتبهبندی سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت صنعتی که بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۰ انجام پذیرفته، حائز رتبه هشتم از منظر فروش شده است. بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۴۰۰، این شرکت در سال گذشته به فروش بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان دستیافته است که در مقایسه با فروش سال ۹۹، توانسته رشد دو برابری را محقق کند. این خودروساز در شاخص بالاترین اشتغالزایی نیز موفق به کسب رتبه اول در میان ۱۰۰ شرکت برتر ازنظر تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۰ شده است. همچنین در این رتبهبندی، شرکت ایرانخودرو دیزل با قرارگیری در رتبه ۶۵ ازنظر فروش در سال ۱۴۰۰ و بهبود ۳۴ رتبه نسبت به سال ۱۳۹۹ و فروش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، موفق به قرارگیری در شاخص بیشترین صعود از میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور در سال ۱۴۰۱ شده است. در رتبهبندی ۱۰۰ شرکت دوم شرکتهای برتر ایران ازنظر میزان فروش و درآمد، شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) رتبه ۱۲۰ را با فروش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بهدست آورده است. در این رتبهبندی، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو (ایساکو) با فروش بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در جایگاه ۱۵۱ قرارگرفته و شرکت صنعتی نیرومحرکه نیز با فروش بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه ۱۵۶ قرارگرفته است. همچنین شرکت صنعتی محورسازان ایرانخودرو با میزان فروش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توانسته رتبه ۱۹۲ را کسب کند. در ادامه، بر اساس رتبهبندی ۱۰۰ شرکت سوم شرکتهای برتر ایران ازنظر میزان فروش و درآمد، شرکت امداد خودرو ایران با فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رتبه ۲۳۴ را کسب کرده است. برپایه این گزارش، با توجه به رکوردشکنیهای ایرانخودرو در زمینه تولید و عبور از رکورد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ طی ۹ ماهه امسال، به نظر میرسد بزرگترین خودروساز خاورمیانه بتواند در سال آینده به جایگاه بالاتری در فهرست ۱۰ شرکت برتر ایران دست پیدا کند. افزون بر رکوردهای متعدد در تولید و عرضه خودرو در امسال، در زمینه توسعه محصولات و عرضه خودروهای مدرن و به روز نیز اقدامات متعددی صورت گرفته که این شرکت را در مسیر مدیریت اقتصادی بنگاه تولیدی و سودآوری قرار داده است. ایجاد مرکز توسعه و تجارت قوای محرکه (پاورترین) نیز از دیگر اقداماتی است که با تحقق آن بهعنوان فعالیتی اقتصادی، بهیقین مسیر ایرانخودرو برای دستیابی به رتبههای بالاتر در میان شرکتهای برتر هموارتر خواهد شد. گفتنی است، سازمان مدیریت صنعتی هرساله همایش معرفی شرکتهای برتر ایران را که بر اساس رتبهبندی IMI100 انتخابشدهاند را برگزار میکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حامیان اصلی این همایش هستند.

صعود ۲۲ پلهای ایساکو

شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو (ایساکو)، در ارزیابی سالانه سازمان مدیریت صنعتی موسوم به IMI100، در جمع ۱۰۰ شرکت برتر ایران قرار گرفت. ایساکو تاکنون چندین بار موفق به حضور در لیست ۱۰۰ شرکت برتر ایران شده و بر اساس نتایج کسبشده در سال ۱۴۰۰ نیز با ۲۲ پله صعود نسبت به سال قبل در میان شرکتهای صاحبنام کشور در لیست ۱۰۰ شرکت برتر IMI100 جای گرفت. این شرکت همواره در ارزیابیهای سازمان مدیریت صنعتی جزو ۳ شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی بوده است. ایساکو در حالی به این جایگاه دستیافت که در طی سالهای اخیر بیشازپیش بر بار تحریمهای ظالمانه و مشکلات اقتصادی افزودهشده، اما تأمین و توزیع قطعات یدکی و حوزه بازرگانی و فروش آن در عرض ۹ ماهه ابتدایی امسال موفق به گذر از رکورد فروش یکساله خود در سال ۱۴۰۰ شد. این مهم با تلاش مضاعف مدیران و کارکنان، برنامهریزی مدون و هدفمند و برگزاری کارگروههای مختلف در حوزههای کسبوکار و تسهیل دسترسی مشتریان به قطعات باکیفیت و خدمات پس از فروش استاندارد باهدف حفظ و ارتقای رضایت مشتریان میسر شد. لازم به ذکر است، رتبهبندی شرکتهای برتر ایرانی از سال ۱۳۷۷ از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام میشود و شرکتهای برتر ایران بر اساس شاخصهای اندازه و رشد، سودآوری و عملکرد، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار، ارزیابی و معرفی میشوند.

سخن پایانی

در بیست و چهارمین دوره همایش شرکتهای برتر ایران تحت عنوان IMI100 که با حضور معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ۵۰۰ شرکت برتر کشور برگزار شد، شرکت ایرانخودرو از گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو موفق به قرارگیری در میان یکی از ۱۰ بنگاه برتر ایران شد. علاوه بر این شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو (ایساکو) نیز با صعود ۲۲ پلهای در ارزیابی سالانه سازمان مدیریت صنعتی موسوم به IMI100، در جمع ۱۰۰ شرکت برتر ایران قرار گرفت.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48qmzladsadsadsadsadsads