پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 38751
تاریخ انتشار: 1402/01/21 09:34

فروش مواد اولیه بالاتر از قیمت منطقه‌ای

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: در برخی موارد، قیمت مواد موردنیاز تولید خودرو بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته می‌شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر، وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: در برخی موارد، قیمت مواد موردنیاز تولید خودرو بالاتر از بهای منطقهای آن به خودروساز فروخته میشود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی میشود و از سوی دیگر، وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش مییابد.

مهدی عسگری درباره افزایش کارخانهای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمـتگذاری جدید خودروهای  داخلی را شفاف اعلام کند بهعبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این روشی که برای قیمتگذاری خودروهای داخلی استفاده میشود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال میکنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودرو داخلی برآورد میشود، چند اشکال دارد. چرا با وجود ریالی بودن بخشی از هزینههای تولید قیمت خودرو با نرخ جهانی سنجیدهمیشود؟

وی در تشریح ایرادات وارد شده به روش یادشده، توضیح داد: نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینههای تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابلتوجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تامین میشود، چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخهای جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمتگذاری خودرو متغیری بهنام دلار وجود داشته باشد؟

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم در تشریح دومین نکته، اضافه کرد: هنگامی که قیمت خودرو افزایش مییابد ما فقط به شرکتهای خودروساز حمله میکنیم و به آنها میتازیم در صورتی که باید با نگاه جامع، ریشه مشکلات را بیابیم، هرچند ضعفهای خودروسازان را انکار نمیکنیم که ساختار آنها در جای خود نیاز به اصلاح جدی دارد اما اگر بهدنبال حل مشکل هستیم باید ریشهای آن را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و... با وجود اینکه از داخل تامین میشود اما با دلار قیمتگذاری میشود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبهرو میشود در نتیجه قیمت تمامشده خودرو افزایش مییابد.

عسگری با بیان اینکه باید این موضوع به صورت ریشهای حل شود، چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید میشود با نرخ دلار و بهطور مثال براساس بورس لندن قیمتگذاری شود؟ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که پس از کشف قیمت پایه این محصولات با روش یادشده، این مواد اولیه در بورس کالا نیز عرضه میشود و دوباره وارد میدان رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده که در برخی موارد، قیمت این محصولات بالاتر از بهای منطقهای آن به خودروساز فروخته شود، با حل این موضوع، از یک سو قیمت خودرو منطقی میشود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش مییابد.اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح خودروسازان منطقی شود باید مردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان تامین کنند.

وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت خودرو منطقی شود، خودروسازان هر روز ادعا نمیکنند که با زیان انباشته روبهرو هستند و تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، افزود: اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح آنها منطقی شود باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان بهطور کامل تامین کنند، نه اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه مانند فنری عمل کند و قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد و مصرفکننده واقعی دچار فشار مضاعف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حداقل شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود، اولا شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمتگذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز حقیقی بازار را تامین کند تا مصرفکننده با قیمت کاذب بازار آزاد مواجه نشود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48qk5n