چهارشنبه 02 فروردین 1402 - 22 Mar 2023
کد خبر: 34300

بازدید هیئت عمانی از فولاد هرمزگان

picture

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این بازدید که به همراه احسان کامرانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و جمعی از معاونین و مدیران شرکت فولاد هرمزگان از خطوط تولید این شرکت انجام شد، زمینههای همکاری برای توسعه صنعت فولاد و انتقال دانش فنی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: هدف از سفر این هیئت به ایران و هرمزگان آشنایی نزدیک با توانمندیهای کشور ما بهویژه استان هرمزگان در زمینههای مختلف میباشد. وی در ادامه اظهار داشت: در این سفر قرار است زمینههای همکاری میان استان هرمزگان و استان مسندم عمان و توسعههایی که هر دو استان در دستور کار قرار دادهاند را تقویت کنیم.

وی افزود: این دو استان از ظرفیتهای مشترکی برای توسعه روابط برخوردار هستند که از جمله آنها میتوان به حملونقل، صنعت فولاد، تکنولوژیهای جدید و انتقال این تکنولوژیها اشاره کرد. گفتنی است که استان مسندم در کشور عمان یک استان در حال توسعه بوده و کشور ما و استان هرمزگان میتوانند به توسعه این استان کمک کنند. همچنین با توجه به قرابتهایی که میان دو کشور ایران و عمان وجود دارد، استان هرمزگان میتواند نقش و زمینه خوبی را برای توسعه استان مسندم ایفا کند.

در ادامه ابراهیم بن سعید البوسعیدی استاندار مسندم عمان در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان هرمزگان بهویژه بازدید از شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد: شرکت فولاد هرمزگان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد ایران با تولید محصولات با کیفیت است. این شرکت یک مثال بسیار خوب برای چگونگی توسعه صنعت فولاد از مواد خام تا تولید محصولات نهایی و ایجاد ارزش افزوده است.

وی در خصوص همکاریها برای سرمایهگذاری در صنعت فولاد استان هرمزگان و استان مسندم، خاطرنشان کرد: بین استان هرمزگان و استان مسندم عمان روابط خوبی برقرار است اما دانش فنی تولید فولاد موضوعی است که هنوز در استان مسندم از سوی تولیدکنندگان فولاد عملیاتی نشده است.

 به نظر میرسد شرکتهای فولادی از سایر استانهای عمان باید به این موضوع وارد شوند. اطمینان داریم که علاقه توسعه همکاری متقابل وجود دارد. همچنین میتوانیم دانش فنی تولید فولاد را از ایران بهویژه شرکت فولاد هرمزگان به عمان و استان مسندم انتقال دهیم که البته این موضوع باید از طریق وزارتخانههای صنعت و تجارت عمان پیگیری شود. در صورتی که این بازدیدها به صورت متقابل تداوم یابند و شرکتهای ایرانی نیز در عمان حضور یابند، میتوان به توافقهای خوبی در زمینه انتقال و ارتقای تجارب فولادی ایران به عمان دست یافت.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45rwpdadsadsadsadsadsads