شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
کد خبر: 95595
تاریخ انتشار: 1402/07/29 05:30

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توسعه گل گهر جهت پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توسعه گل گهر جهت پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zplnb