جمعه 11 فروردین 1402 - 31 Mar 2023
با سفر گروسی به ایران و برقراری دور جدید گفت‌وگوها
کد خبر: 36492

مذاکرات احیای برجام وارد فاز جدید شد

picture

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از مذاکرات سیاسی و فنی در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی گفت: سفر آقای گروسی پیامآور برقراری ارتباطات بین آژانس و ایران است و انتظار داریم تعاملات و گزارشهای آژانس اعتمادآفرین باشد.  درهمین حال مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: آمادهایم کار را پیش ببریم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پس از مذاکرت سیاسی و فنی در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی گفت: سفر آقای گروسی پیام آور برقراری ارتباطات بین آژانس و ایران است.

تفاهم کردیم در چارچوب پادمان روابط تنظیم شود

وی افزود: ما انتظار داریم تعاملات و گزارشهای آژانس طوری باشد که اعتماد افرین باشد تا با اطمینان برای حل و فصل مسائل و پرهیز از عواملی که نیت آنها برهم زدن روابط عادی است را ایجاد کنیم و همواره آژانس بتواند وظایف خود در ارتباط با ایران را در چارچوب پادمان پابرجا نگه دارد.

وی افزود: در همین چارچوب گفتوگویهای مشترک انجام شده و مطمئنم به صورت پایداری موثر خواهد بود.

اسلامی در ادامه درباره اینکه اگر قطعنامهای در نشست بعدی شورای حکام تصویب شود واکنش ایران چه خواهد بود گفت: ایران برای پیشبرد اهداف توسعهای خود همواره مصمم بوده است و منافع و امنیت ملی خود را با هیچ چیز جابهجا نمیکند، اگر قرار باشد قطعنامهای صادر شود حتما مراجع ذی ربط تصمیم گیری میکنند و ما طبق آن عمل میکنیم. نکتهای که بین من و آقای گروسی در این مقطع وجود دارد این است آنچه را که در چارچوب پادمان است برای اطمینان بخشی به آژانس اجرا کنیم و به آن پایبندیم و اجازه نمیدهیم عناصر یا نوعا اقداماتی این انطباق با ضوابط را زیر سوال ببرد و بنا بر این به طور مستمر کار میکنیم. وی مبنی بر اینکه به طور مشخص امروز توافقی با آژانس درباره مسائل باقی مانده خواهیم داشت و بیانیه مشترک بین دو طرف داریم گفت: در مذاکرات همان الگویی که با آقای گروسی سال گذشته در وین توافق شده بود دنبال میشود. بخشهایی از آن در مذاکرات و تعامل معاونان دو طرف بیان شده است و بخشی از ترتیبات را امروز صحبت کردیم و همچنان صحبت ما ادامه دارد و در قالب یک الگوی رفتاری و تعاملی اینها را به سمت حل و فصل پیش میبریم.

وی در پاسخ به اینکه برای رسیدن به نتیجه بر سر این موضوعات زمانبندی تعیین شده است گفت: همچنان همکاران ما در حال مذاکره و صحبت در این باره هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ایسنا درباره اختلاف نظر ایران و آژانس بر سر غنیسازی ۸۴ درصدی اظهار کرد: اگر به گزارش اخیر آقای گروسی مراجعه کنید در همان گزارش هم برای شناسایی ذره ۸۴ درصد گفته شده بود که ملاک میزان تولید است و مخازنی که تولیدات در آن ذخیره میشود غنای بالای ۶۰ درصد نداشته است. از این رو این ابهام قابل تعمیم نیست و به طور مشخصی حل و فصل شده است.

اسلامی درباره فشار کشورهای اروپایی بر ایران در شورای حکام گفت: سه کشور اروپایی به طور خاص و کسانی که با آنها همکاری میکنند روی تعهدات برجامی تمرکز میکنند اما تعهدات متقابل است. از این رو برای گامهای اطمینان بخش با آقای گروسی تفاهم کردیم که در چارچوب پادمان روابط خود را تنظیم میکنیم. بنابراین مادامی که آنها به تعهداتشان در برجام برنگشتند آژانس به این شکل از عملکرد ما اطمینان خاطر پیدا میکند. این نکته حایز اهمیتی است که امروز مورد توافق ما قرار گرفت.

قرار است به توافقی برسیم که به احیای برجام کمک کند

مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به دیدارهایش با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: آمادهایم کار را پیش ببریم.

رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت: جای خوشحالی دارد که من برگشتم به تهران و در این دیدار بسیار بسیار مهم آمادهایم کار را پیش ببریم. دیشب در جلسهای با حضور دانشمندان نخبه ایرانی بودم و جای خوشحالی برای من داشت.گروسی با اشاره به اینکه ما دیروز مذاکراتمان را شروع کردیم و امروز ادامه یافت اظهار کرد: دو مسئله مهم هستند که وجود دارد اول اینکه توقعات بالا هستند و حضور شما از مطبوعات نشان میدهد چقدر مسئله مهم است. البته این سطح توقعات در سطح جهانی هم درباره کاری که ما با ایران پیش میبریم وجود دارد و همچنین درباره شفافسازی و دسترسی هایی که باید از سوی ایران داده شود.

مدیرکل آژانس گفت: بخش دوم که مهم است مربوط به همکاریهای فنی و علمی با ایران است. شب گذشته در این باره بحث کردم و قرار است رویدادی که سالها انجام میشده وجهه بینالمللی پیدا کند و این رویداد قرار است سال آینده برگزار شود و ما از برگزاری آن حمایت میکنیم.

در ادامه مدیرکل آژانس درباره تهدیدات مکرر رژیم اسراییل و امریکا علیه تاسیسات هستهای ایران و سکوت متقابل آژانس در این باره گفت: ارجاع و اشاره به حمله به نیروگاههای اتمی شاید الان رایج شده و آن هم به خاطر حملاتی است که به تاسیسات اتمی اوکراین انجام میشود که میتواند خاطراتی را برای ما از گذشته زنده کند.

 طی کنفرانسهای عمومی آژانس حملات و تهدید به حمله به تاسیسات اتمی و نیروگاههای اتمی محکوم شده است. هرگونه اقدام نظامی علیه نیروگاههای اتمی کاملا محکوم و غیرقانونی است و خارج از نرمهای بینالمللی است و امیدواریم همه بتوانیم از نیروگاههای اتمی به ویژه در اوکراین محافظت کنیم.

گروسی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه از سفر و دیدار با مقامات ایران رضایت دارید؟ گفت: من همیشه از دیدار با همکارم آقای اسلامی استقبال میکنم و برای من شخصا رضایت بخش است. در عین حال بحث ما بحث کاری و ضرورت است. ما میخواهم با ایران دیالوگ جدی و سیستماتیک داشته باشیم و البته از سفر قبلی من مدتی گذشته بود در حالی که مسائلی بود که باید با هم صحبت کنیم و خوشحالم که به ایران آمدم ولی هنوز کار ما تمام نشده و همکاران ما دارند هنوز کار میکنند تا مسائلل را حل و فصل کنند و قرار است من با مقامات دیگر دیدار داشته باشم و در پایان روز میتوانم قضاوت بیشتری داشته باشم از میزان رضایت خودم اما جو، کاری و مبتنی بر صداقت و همکاری است و کار با ایران ادامه دارد.

وی در پاسخ به اینکه همان برنامهای که برای بازرسی از ایران دارید از اسراییل هم دارید؟ گفت: این سوالی است که من مرتب میشنوم به ویژه وقتی به ایران و کشورهای خاورمیانه میآیم و البته سوال مهمی است. باید تاکید کنم که آژانس بازرسیهایش بر پایه توافقات قانونی و حقوقی است که با اعضا دارد. ایران هم عضو ان پی تی است و توافق پادمانی با آزانس دارد و ما بر همین اساس رفتار میکنیم. از جامعه ایران میخواهم این را درک کند که ما بر پایه توافقات و قراردادها با کشورها بازرسی میکنیم و اسراییل جزو ان پی تی نیست. البته ما با آنها توافق متفاوتی داریم. اما این من نیستم که مشخص کنم با کدام کشور باید شدید برخورد کرد یا با برخی نباید اصلا برخورد داشت. البته بگویم از نظر من همه کشورها در جهان باید عضو ان پی تی شوند.گروسی در پاسخ به اینکه چرا گزارشها و حتی اسناد و مدارک انحصاری ایران حتی غیر از گزارشهای عمومی به رسانهها درز پیدا میکند گفت: البته بگویم هر وقت خبری از درز گزارشهای محرمانه میشنوم شخصا ناامید و عصبانی میشوم.

این اصلا مسئله خوشایندی نیست که بخواهم از آن رضایت داشته باشم اما این مسئله نشان میدهد که ضروری است ما و ایران دیالوگ مستمر و زیاد داشته باشیم و با هم دایم در تماس باشیم و اجازه ندهیم به شایعات دامن زده شود.وی درباره اینکه امروز بر سر مسائل باقی مانده و سه مکانی که اختلاف نظر بر سر آن است به توافق میرسید؟ گفت: الان داریم سخت روی این مسئله کار میکنیم و الان زنگ تفریح دادیم تا با شما صحبت کنیم و بعد صحبت میکنیم که ببینیم به چه نتیجهای خواهیم رسید.

وی در پاسخ به اینکه میتوان امیدوار بود که در نشست بعدی شورای حکام شاهد فشارهای سیاسی کشورهای اروپایی بر مسئله ایران نباشیم گفت: برای پاسخ به این سوال من باید یک گوی بلورین داشته باشم تا به آن پاسخ دهم.

به هر حال کشورها با اهداف مختلف برای تاثیرگذاری عمل میکنند اما باز میگویم که مهم است ایران و آژانس همکاری نزدیک داشته باشند تا این فشارها کاسته یا خنثی شود. این نشان میدهد کار مشترک ما در چارچوب پادمان بسیار مهم است و الان این کار را داریم انجام میدهیم.

گروسی در پاسخ به این که چه تضمینی میدهید که از نظر آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده نشود اظهار کرد: من این اطمینان را میدهم که هیچ وقت از آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمیشود و نخواهد شد و این قول را میدهم و تحت دستور العمل هیچ کشوری کار نمیکنیم و از کسی دستور نمیگیریم و این گونه صحبتها از نظر من مضحک هستند. برای ما عمل مهم است و زیاد به حرف دیگران توجه نمیکنیم. همان طور که آقای اسلامی هم گفتند برای ما مهم است با هم تحت پادمانها کار کنیم.

وی تاکید کرد: مذاکرات احیای برجام در دستور کار است و ادامه دارد و البته توافقی ما داریم انجام میدهیم و توافقی که قرار است به آن برسیم کمککننده به احیای برجام خواهد بود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wz7x5adsadsadsadsadsads