دوشنبه 08 خرداد 1402 - 29 May 2023
شهرک‌های صنعتی کردستان هشدار قطع برق گرفتند
کد خبر: 34735

تولید، قربانی کمبود انرژی

میزان مصرف گاز در پاییز و زمستان با کاهش دمای هوا به ویژه در بخش خانگی افزایش مییابد و برای مدیریت مصرف قطع گاز نیروگاهها و بسیاری از واحدهای تولیدی راهکاری که سالها است اجرایی میشود. تابستان هم همین منوال به شکلی دیگر تکرار میشود. به عبارتی با افزایش دمای هوا مصرف برق بیشتر میشود و اعمال خاموشی در بخش تولید در دستور کار قرار میگیرد. هرچند برای جلوگیری از اختلال در تولید سوخت جایگزین در اختیار این واحدها قرار میگیرد ولی خواهناخواه این مسئله بخش تولید را با مشکل مواجه میکند.

مشکلات رکورد زنی مصرفگاز

این روزها یکی از مباحث داغ کشور مربوط به رکوردزنی مصرف گاز است و با وجود اطلاعرسانیهای فراوان؛ هنوز هم بخش خانگی بسیار بیشتر از استاندارد موجود مصرف میکند و آمارها گویای این است که اعمال شیوههایی همچون افزایش تعرفه و چندین برابر کردن هزینه مصرف مشترکان پرمصرف آنگونه که باید تاثیرگذار نبوده است.وقتی مصرف گاز بسیار بیشتر از حد معمول میشود تولید برق هم با مشکل مواجه خواهد شد چراکه تنها منبع سوخت تعدادی از نیروگاههای کشور گاز است.اگرچه کردستان هنوز تبدیل به یک استان صنعتی نشده است و مصرف انرژی در صنایع استان آنچنان چشمگیر نیست ولی با توجه به اینکه سیستم زنجیروار به هم متصل است برای مدیریت مصرف سوخت در کشور، اعمال خاموشیها بهکل استانها تکلیف میشود و همه موظف به اجرای آن هستند.بااینحال باهدف تامین گاز واحدهای تولیدی و همچنین بهمنظور مدیریت مصرف گاز و انرژی، مراکز اداری و آموزشی استان بهغیراز مراکز خدماتی، بانکها و دستگاه قضایی روزهای پنجشنبه تعطیل است ساعت شروع ادارات و مراکز آموزشی هم به ساعت ۹ تغییر کرده است تا در صورت امکان، واحدهای تولیدی کمتری تعطیل شوند.حال چند روزی است به واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان اعلامشده است که آمادگی قطع برق را داشته باشند همین موضوع نگرانیهایی را در برخی از این واحدها ایجاد کرده است.

مدیرعامل یکی از شرکتهای تولید محصولات لبنی استان کردستان با اشاره به روند قطع گاز و برق زمان افزایش مصرف در فصول سرد و گرم سال گفت: هیچ دیواری اندازه دیوار تولیدکنندگان کوتاه نیست بهگونهای که در هر شرایط بحرانی به ویژه در بخش انرژی؛ نخست سراغ آنها میآیند.

وی افزود: وضعیت تولید در واحدهای مختلف متفاوت است شاید واحدی با قطعی انرژی آسیب چندانی نبیند ولی واحدهایی هستند که درنتیجه این اقدام ضرر زیادی به ویژه در بخش مواد اولیه به آنها وارد میشود.این تولیدکننده کردستانی بابیان اینکه تولیدکنندگان همواره در سختترین شرایط در عرصه تولید ماندهاند و فعالیت میکنند، یادآور شد: افزون بر شرایط اقتصادی و بازار؛ استرس قطعی انرژی در ماههای مختلف هم در تولیدکنندگان ایجادشده است و انتظار میرود مسئولان باری از دوش صاحبان تولید بردارند و آنها را حمایت کنند. در فصلهای گرم سال سهمیه مصرف برق کردستان ۴۳۰ مگاوات در روز و در فصول سرد هم برای این استان حدود ۲۸۰ مگاوات در نظر گرفتهشده است.

شرکتهای توزیع برق تابع دستورات هستند

در همین حال مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان نیز با اشاره به اینکه همه شرکتهای توزیع نیروی برق کشور تابع دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی هستند، اظهار کرد: زمانی که این مرکز برای هر استانی دستور خاموشی را صادر کند باید اجرایی شود. وی با اشاره به اینکه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان اطلاعرسانی لازم در این رابطه انجام شد، ادامه داد: تا این لحظه برق هیچ واحد تولیدی و صنعتی در استان قطع نشده است. مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان بابیان اینکه میزان مصرف روزانه برق در استان به ۳۱۰ مگاوات رسید، گفت: سهمیه تعیینشده برای مصرف برق در استان طی فصل زمستان ۲۷۰ تا ۲۸۰ مگاوات است و بیشتر از این میزان؛ مصرف استان در ناحیه قرمز قرار میگیرد.

نوروزی یادآور شد: امید میرود در هفته پیش رو هم استان مشمول اعمال خاموشی نشود ولی درهرصورت واحدهای تولیدی آمادگی لازم را داشته باشند در صورت قطعی برق از ژنراتور استفاده کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، از هفته آینده دمای هوا افزایش و شرایط آب و هوایی بهبود مییابد و مصرف گاز هم کاهش و سوخت نیروگاهها هم تامین میشود لذا نگرانی برای قطعی برق نخواهیم داشت. مواجه با قطعی گاز و برق در کشور واقعیتی انکارناپذیر است که اجرای آنهم درهرصورت آسیبهایی به بخش تولید وارد میکند هرچند امسال مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد با قطع برق بهصورت برنامهریزیشده و اعلام قبلی به واحدهای تولیدی و همکاری و تعامل مطلوب شرکت توانیر، از اختلال در کسبوکار تولیدی صنایع جلوگیری شد.

احداث نیروگاههای خورشیدی از دیگر راهحلهای پیشنهادی به صنایع برای عبور از بحران برق در زمان پیک مصرف و قطع شدن آن است که دولت هم وعده حمایت و پرداخت تسهیلات در این رابطه را داده است.

سخن پایانی

در مواقع قطعی گاز تنها راهحل استفاده از سوخت جایگزین است که آنهم برای برخی از واحدها که منبع سوختشان فقط گاز است امکانپذیر نیست. بنابراین در شرایط کمبود گاز این واحدها مجبور به توقف تولید هستند.افزون بر این استفاده از سوخت دوم آلودگیهای زیستمحیطی به دنبال دارد بنابراین به گفته کارشناسان بهترین راهکار برای ممانعت از این مشکلات و آسیبها سرمایهگذاری بیشتر بر روی کاهش و صرفهجویی انرژی توسط مشترکان خانگی است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ko5xxگل گهر فولاد خوزستان فولاد هرمزگان زر ماکارونافرانترسپینابانک ملیدیزل ژنراتور کاشانی آمیکوابزار دقیقروزگار خودروگسترش نیوزصمتروزگار معدن