پنج‌شنبه 24 خرداد 1403 - 13 Jun 2024
کد خبر: 37481
نویسنده: کتایون ملکی
تاریخ انتشار: 1401/12/23 05:55

فرهنگ‌سازی لازمه معدنکاری دیجیتال

معدنکاری دیجیتال موضوعی است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت و بکارگیری آن را نادیده گرفت.
فرهنگ‌سازی لازمه معدنکاری دیجیتال

بخش معدن ایران برای حضور حداکثری در عرصه جهانی و بهرهبرداری هرچه بیشتر از ذخایر موجود باید به سمت استفاده از فناوری حرکت کرده و در مسیری قرار بگیرد که دیگر شرکتهای معدنی جهان در حرکت هستند. اما تحقق معدنکاری دیجیتال نیازمند ایجار بسترهایی است که باید به کمک دولت و بخش خصوصی آن را اجرایی کرد. صمت در این گزارش به الزامات بکارگیری فناوری در حوزه معدن با تاکید بر فرهنگسازی برای ورود به معدنکاری دیجیتال پرداخته است.

چند سالی است که صنایع توسعهای بخش معدن در دستور کار شرکتهای بزرگ معدنی دنیا قرار گرفته است. کشف ذخایر بیشتر و بهرهبرداری از مواد استراتژی باعث شده تا رقابتی شدید بین این شرکتهای صورت بگیرد. از سویی دیگر چین که باید از آن به عنوان اژدهای زرد پر اشتها یاد کرد تلاش میکند تا با حضور در معادن فراسرزمینی خود، سهم بیشتری را از بازار آینده از آن خودکند.به گزارش صمت، ایران به عنوان یک کشور معدنی با در اختیار داشتن مواد متنوع معدنی میتواند با توسعه هرچه بیشتر، سهم خود را از حضور در بازارهای جهانیافزایش دهد.اما در مسیر این توسعه گلوگاههایی وجود دارد که باعث میشود آن طور که باید توسعه صورت نگیرد و تحقق اهداف با مشکلاتی مواجه شود. درواقع این موانع باعث شده در کنار وجودمنابع غنی از مواد معدنی، در بخش معدن با عقبماندگی مواجه شویم.

ضرورت توسعه اکتشاف

بدون شک یکی از موارد بسیار مهم و اثرگذار در توسعه خوزه معدن و جلوگیری از عقبماندگی به نسبت سایر کشورهای پیشرو، توسعه اکتشاف است. موضوعی که بارها به نقد و بررسی گذاشته شده و همچنان راه بسیاری پیش رو دارد. با این حال میتوان با اقداماتی این مسیر را کوتاه کرد و با سرعت بیشتری به جبران این عقبماندگی پرداخت.

حرکت به سمت معدنکاری دیجیتال و گذر از نگاه سنتی حاکم در بخش معدن میتواند یکی از راهکارهایی باشد که به توسعه هرچه چه بیشتر میانجامد.با این حال بخش معدن برای ایجاد این تغییر نیازمند زیرساختهایی است که بتواند این عقبماندگی را جبران کند. در غیر این صورت در رقابت با دیگر شرکتهای بزرگ معدنی عقبمانده نمیتوانیم در بازار جهانی حضور خود را توسعه دهیم. شاید اصلیترین زیرساخت برای ایجاد معدنکاری دیجیتال، عبور از نگاه سنتی حاکم در بخش معدن باشد.

چند گام برای معدنکاری دیجتیال

صمتبا عبور از این مانع میتوان شرایط را برای ایجاد معدنکاری دیجیتال فراهم کرد. درواقع گام اول در بحث توسعه معدنکاری دیجیتال فرهنگسازی در این زمینه است.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران از انقلاب صنعتی چهارم و معدنکاری دیجیتال عقب مانده به طوری که نیاز بوده از نگاه سنتی به معادن خارج شده و رگولاتوری معدن کاری دیجیتال را ایجاد کند.اسماعیل کیومرثی با اشاره به اینکه معدنکاری نوین و دیجیتال یکیاز پایههای انقلاب صنعتی چهارم به شمار میرود و با توجه بر وجود اسناد متعدد ترسیم شده در ایران، حوزه معدنکاری دیجیتال، همچنان در صف عقب متغیرهای اقتصادی به سر میبرد اظهار کرد: قطعا دنیا برایافزایش بهرهبرداری از ذخایر طبیعی، معدنکاری دیجیتال را انتخاب کرده تا علاوه بر کاهش نیروی انسانی و خطراتش، به حوزه اکتشاف و استخراج سرعت بیشتری ببخشد.

خدمات فینتکها در معدنکاری

وی ارائه خدمات فینتکها در بخش معدنکاری دیجیتال کشور را همسو با متغیرهای جهانی ندانست و تصریح کرد: متاسفانه با توجه به وجود ذخایر بسیار معدنی در ایران، اگر حتی امروز در این مسیر حرکت و زیرساختهای آن را تامین کرد، ۱۰ سال آینده میتوان در جایگاهی ایستاد که امروز شرکتهای بزرگ معدنی دنیا در آن قرار دارند.

کیومرثی با مد نظر قرار دادن آمارهای جهانی تاکید کرد: پیشبینی شده که حجم بازار معدنکاری دیجیتال از حدود ۹۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۳ هزار میلیون دلار در سال ۲۰۲۷ برسد و این نشان میدهد که اکتشاف، استخراج و فرآوری به عنوان ۳ رکن اساسی در بخش معدن به شمار میروند و هر کدام از این بخشها وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند.

وی معتقد است: بخش معدن در دنیا با استفاده از فناوری و ایده هاینوآورانه به سوی کاهش خطرات و افزایش سرعت معدنکاری رفته است بنابراین نیاز بوده تا در ایران نیز زیرساختهای این مهم ایجاد و عقب ماندگیها جبران شود.

 فعالیت 5 درصد دانشبنیانها در بخش معدن

عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تنها ۵ درصد شرکتهایدانش بنیان کشور در حوزه معدن فعالهسند گفت: مطابق اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بیش از ۸۷۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارد که فقط ۴۵۰ مورد آنها (حدود پنج درصد) معدنی یا مرتبط با حوزه زنجیره معدن و صنایع معدنی هستند؛ به طوریکه با وجود منابع متعدد، از آن بهرهبرداری نمیشود و همچنان نگاه سنتی به معدن و کار در آن حاکمیت دارد.

کیومرثی ادامه داد: بر اساس همین آمارها، تنها ۳۶ شرکت دانشبنیاندر حوزه مس، ۴۴ شرکت در زنجیره اکتشافات و استخراج، ۱۵ شرکت نیزدر زنجیره سرب و روی فعالیت خود را ثبت و به ارائه ایده مشغولند.

وی با تاکید بر تلاش هوشمندانه برای سربلندی ایران، شکستن این نگاه سنتی و به ثمر رساندن ایدههای خام را از الزامات خروج معدن از شرایطکنونی دانست گفت: عناصر نادر خاکی، استراتژیک و از اولویتهای وزارت صمت و ایمیدرو به شمار میرود بنابراین باید علاوه بر شناسایی نوآوران و فناوران بخش معدن و صنایع معدنی، فرصتی را برای آنها ایجاد کرد تا ایده هایشان به سمت بومیسازی هدایت و تجاریسازی شود.

احتمال از دست رفتن برخی مشاغل

شاید یکی از موضوعاتی که باعث میشود نگاه حاکم بر این بخش در مقابل معدنکاری دیجیتال مقاومت کند، بحث از دست رفتن برخی مشاغل باشد. شاید در برخی حوزهها مانند استفاده از کامیونهای خودران نیروی انسانی با کاهش همراه شود، اما میتواند همین افراد را با آموزش در بخش هایی اپراتوری به کار گرفت. در واقع در معدنکاری دیجیتال، شکل فعالیتها تغیر کرده و این تغییر کمک میکند تا بهرهوری در بخش معدن افزایش پیدا کند.

سخن پایانی

آن طور که اشاره شد، بحث آموزش و فرهنگسازی از ملزمات معدنکاری دیجیتال است و کارگران بخش معدن باید برای حضور در چنین فضایی خود را آماده کنند.این فرهنگسازی میتواند با حمایتهای دولت و حضور بخش خصوصی انجام شود. ایجاد بسترهای لازم برای معدنکاری دیجتیال از اقداماتی است که باید از سوی دولت انجام شود. با رفع موانع موجود در بخش معدن میتوان زمینه را برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری برای معدنکاری دیجیتال فراهم شود.درواقع در این زمینه نیازمند سرمایهگذاری هستیم تا پس از فرهنگسازی به سراغ اجرایی شدن این هدف رفته و آن را محقق کند. در غیر این صورت بدون فرهنگسازی نمیتوان با سرعت بالایی معدنکاری دیجیتال را محقق کرد.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gk5d5