چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/22 04:03
کد خبر: 93657

مناقصه عمومی تامین دستگاه کشش یونیورسال میلگرد و شیکر برقی الک و چکش تراکم برقی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

مناقصه عمومی تامین دستگاه کشش یونیورسال میلگرد و شیکر برقی الک و چکش تراکم برقی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gae7z