دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 94233
تاریخ انتشار: 1402/07/04 20:30

مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت منطقه گل گهر

مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت منطقه گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ga67z