سه‌شنبه 22 خرداد 1403 - 11 Jun 2024
کد خبر: 35180
تاریخ انتشار: 1401/11/24 11:13

لینک پیامک‌های ناشناس را باز نکنید!

معاون بانک مرکزی تاکید دارد وقتی پیامکی حاوی لینک از سوی فرد ناشناس ارسال می‌شود اصولاً باید فرض بر این باشد که این لینک آلوده است اما وقتی پیامکی از فردی یا جایی ارسال می‌شود که افراد، ارسال‌کننده آن را می‌شناسند، موضوع متفاوت خواهد شد البته همواره باید با جنبه تردید به این پیامک‌ها نگاه کرد و در غیر این صورت مطلقاً نباید این لینک‌ها بازشوند.
لینک پیامک‌های ناشناس را باز نکنید!

 مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین درباره میزان کاهش فیشینگ حسابهای بانکی پس از اجرای رمز دوم پویا کارتهای بانکی اظهار کرد: از سال ۹۸ با اجرای رمز دوم پویا برای مقابله با کلاهبرداران این حوزه شروع کردیم که با توجه به تغییر روش کلاهبرداری در این حوزه این راه و اقدامات ما هیچوقت متوقف نشد و نمیشود.

 موضوع گستردگی این کلاهبرداریها است، مسئلهای که تمام دنیا هم به آن پرداخته و در ایران هم روندی که در سال ۹۸ به سمت آن حرکت کردیم، راهاندازی رمز دوم پویا بود که در همان سال در دنیا رمز دوم پویا یک راهکار جهانی برای مقابله با فیشینگ و کلاهبرداریهای این حوزه بود.

وی ادامه داد: بعد از یک فاصله بسیار کوتاهی از سپتامبر سال ۲۰۱۸ رمز دوم پویا در اتحادیه اروپا اجباری شد، در ایران همگام با آن، پیش رفتیم. در همان زمان هم در فاصله کوتاهی بعد از اجرای رمز دوم پویا، طبق گزارش دریافت شده از پلیس فتا از چندین جرم مطرحشده در این حوزه، زمینه برخی از جرمها بهطورکلی از بین رفت و صفر شد چراکه اساساً دیگر به لحاظ منطقی امکان انجام آن جرم وجود نداشت و برخی از این جرائم هم تا ۹۰ درصد کاهش پیداکرده بود که این آمار خیرهکننده بودند.

محرمیان تاکید کرد: البته کاهش این جرایم به معنای این نبوده که کلاهبردارن هم بیکار مانده باشند و متوقف شوند بلکه درواقع در تغییر روش کلاهبرداری تلاش میکنند. اما خوشبختانه دیگر گستردگی کلاهبرداری مانند گستردگی و وسعت سابق نشد و حجم آن بسیار پایین آمد.

معاون بانک مرکزی گفت: امروز تغییر روش کلاهبرداری در حسابهای بانکی بیشتر به سمت ارسال پیامکهای آلوده رفته است. پیامکهایی که اعتماد بیشتری از مخاطب و مشتری جلب میکنند اما این پیامکها حاوی لینکهای آلوده هستند. البته پلیس فتا و اپراتورهای تلفن همراه بر روی لینکهای آلوده پیامکها کار کردهاند و با شناسایی جلوی آنها را میگیرند و از طرفی هم اطلاعرسانی خوبی دراینباره انجامشده و باید ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه لینکهای آلوده را شناسایی کنند، اظهار کرد: وقتی پیامکی حاوی لینک از سوی فرد ناشناس ارسال میشود اصولاً باید فرض بر این باشد که این لینک آلوده است اما وقتی پیامکی از فردی یا جایی ارسال میشود که افراد، ارسالکننده آن را میشناسند، موضوع متفاوت خواهد شد البته همواره باید با جنبه تردید به این پیامکها نگاه کرد و در غیر این صورت مطلقاً نباید این لینکها بازشوند.

محرمیان درباره پیامهای آلوده در پیامرسانهایی مانند تلگرام ادامه داد: پیامهای ارسالشده در پیامرسانها هم احتمال دارد که آلوده باشند. اصولاً هر پیامی از فرد ناشناس باید مراقبت شود نهتنها در بحث فیشینگ بلکه در سایر موارد احتمالی، در این حوزه امکان هک کردن تلگرام و اینستاگرام بسیار افزایشیافته چراکه افراد بهجایی اعتماد میکنند که نباید اعتماد کنند و اصل مهم امنیت هم اعتماد کردن بهجایی که شناختهشده، است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3egqk6