پنج‌شنبه 09 آذر 1402 - 30 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1402/08/29 22:29
کد خبر: 97449

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی تحت عنوان مطالعه و بررسی علل نشت، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ واحد 14 شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی تحت عنوان مطالعه و بررسی علل نشت، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ واحد 14 شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/368eo9