-
کد خبر: 97449
تاریخ انتشار: 1402/08/30 03:32

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی تحت عنوان مطالعه و بررسی علل نشت، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ واحد 14 شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی تحت عنوان مطالعه و بررسی علل نشت، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ واحد 14 شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/368eo9