سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 105102
تاریخ انتشار: 1402/12/07 07:29
نگاه صمت به آخرین گزارش مرکز آمار

صادرات بر مبنای «ریال» گران‌تر می‌شود

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۳، ۴ درصد شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱.۰- درصد)، ۴.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
صادرات بر مبنای «ریال» گران‌تر می‌شود

نرخ کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص نرخ کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. به‌گزارش صمت و به‌نقل از آخرین گزارش مرکز آمار ایران، اطلاعات مورداستفاده در این طرح، از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی مورداستفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص مربوطه در فصل پاییز ۱۴۰۲ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. بنابراین نتایج اعلام‌شده به‌صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ۱۴۰۲ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده است و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره دوباره به‌صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم ریالی از تورم دلاری پیشی گرفت

در پایان پاییز امسال، شاخص نرخ کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی معادل ۱۸۵.۳ بوده که نسبت به فصل تابستان (یا همان تورم فصلی) معادل ۳.۷ درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه نیز به‌ترتیب ۲۸.۱ درصد و ۳۶.۸ درصد محاسبه شده است.در پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل گذشته (تورم فصلی) ۳.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در تابستان (-۲.۵ درصد) ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۴.۴ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی» و کمترین تورم فصلی با صفر درصد مربوط به گروه «اشیای هنری، کلکسیون و...» است. گروه «کفش، کلاه، چتر آفتابی و...» نیز با تورم -۱.۵ درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

در پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه (۲۸.۱ درصد) است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل گذشته (۳۳.۱ درصد) ۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۰.۴ درصد مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶.۸ درصد مربوط به گروه «اشیای هنری، کلکسیون و...» است.

در مدت زمان مذکور شاخص نرخ کل کالاهای صادراتی مبنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۰۴ است که نسبت به فصل گذشته (تورم فصلی) ۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۳.۴ درصد افزایش و در 4 فصل منتهی به فصل فعلی نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۰.۶ درصد کاهش یافته است.همچنین درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به تابستان (تورم فصلی) برابر با ۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل گذشته (-۱.۶ درصد) ۳.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۳.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (منفی یک درصد) ۴.۴ واحد درصد افزایش داشته است.در مدت زمان مذکور، درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در 4 فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به 4 فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱، را ۳۶.۸ درصد محاسبه کرده‌اند که در مقایسه با همین اطلاع در فصل گذشته (۳۹.۴ درصد)، ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با نرخ کم‌سابقه ۸۳.۸ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و...» و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۶ درصد مربوط به گروه «اشیای هنری، کلکسیون و...» است.در پاییز امسال درصد تغییرات شاخص نرخ کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در 4 فصل منتهی بر داده‌های دلاری در 4 فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به 4 فصل منتهی به پاییز سال گذشته برابر با -۰.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در تابستان امسال (-۱.۹ درصد) ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم بیش از ۴۰ درصدی تولید باغداری و دامداری

در گزارشی دیگر، مرکز آمار ایران دست به بررسی وضعیت تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی زده است که بررسی این گزارش گرچه نشان می‌دهد که پس از خرداد امسال و با گذشت یک سال از حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی که به‌شدت هزینه‌های تولید در بخش خوراکی‌ها و از جمله این بخش را به‌شکلی فزاینده افزایش داده، همچنان تورم در این بخش بیش از ۴۰ درصد است و این زمینه وجود دارد که باز هم تورم فزاینده در این بخش تجربه شود. در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۲۵۲، ۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۴.۰ درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل شاخص 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۴۰.۴ درصد مواجه بوده ‌است.

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۴، ۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۳.۸ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته ‌است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷۵.۶ درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۶.۲ درصد مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» است؛ همچنین در این فصل گروه غلات با تورم ۱۷.۲- درصدی مواجه بوده ‌است.

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در 4 فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰، ۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.۸ درصد)، ۶.۴ واحد درصد کاهش داشته ‌است.

در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» با ۱۵۲.۲ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «غلات» با ۹.۸ درصد است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/279vwg