-
کد خبر: 110498
تاریخ انتشار: 1403/02/31 03:19

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده بهسازی و روکش آسفالت محور سرخه - بیابانک - صوفی آباد اداره کل راهداری و حمل و نقل استان سمنان

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده بهسازی و روکش آسفالت محور سرخه - بیابانک - صوفی آباد اداره کل راهداری و حمل و نقل استان سمنان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/279rod