15 آذر، 1400

قیمت آهن‌آلات در بازار+ جدول

دسته‌بندی: صنعت

1400/6/5 13:30

قیمت آهن‌آلات در بازار+ جدول

دسته‌بندی: صنعت
13:30:00 1400/6/5

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

 آخرین قیمت آهن آلات در چهارم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۸,۶۲۳,۸۵۳
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳,۹۴۴,۹۵۴
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۹,۴۴۹,۵۴۱
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۵,۸۷۱,۵۵۹
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۶,۳۳۰,۲۷۵
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۶,۴۲۲,۰۱۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۳,۴۸۶,۲۳۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۶۴,۹۵۴,۱۲۸
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۸,۵۳۲,۱۱۰
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۶۶,۰۵۵
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۶۴,۲۲۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۶۴,۲۲۰
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۵۲,۲۹۳
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۵۲,۲۹۳
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸   --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۰   --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۲   --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۱۵   --- --- ۲۲۹,۳۵۷
هر کیلو ورق ۲۰   --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵   --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۷,۸۸۹
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ -------
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲   رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۴۴,۹۵۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۷۲,۴۷۷
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۶۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۶۳,۳۰۲
 
منبع: بازار
برچسب: قیمت ، بازار ، آهن آلاتhttps://smtnews.ir/direct/494

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |