-

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای عملیات خاکی ترازبندی سایت بردسیر شرکت گهرزمین

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار اجرای عملیات خاکی ترازبندی سایت بردسیر شرکت گهرزمین

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*