حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سلامت

گزارش فارس، سیدحسن هاشمی گفت: در وزارت بهداشت بیشتر توجه به ۴ بیماری که در دوره‌ای به‌عنوان بیماری خاص شناخته شده‌اند، بوده است در حالی که بیماری‌هایی چه بسا دردناک‌تر و دارای مشکلات بیشتر در جامعه وجود دارند. وزیر بهداشت گفت: بهتر است مسیر بیماری‌ها را در وزارت بهداشت تغییر دهیم و به جای اینکه اداره بیماری‌ها را مامور مدیریت بیماری‌ها کنیم، از انجمن‌های مرتبط با بیماری‌ها بخواهیم در برنامه‌ریزی‌های ما مشارکت کنند.

 

هاشمی گفت: اقداماتی که وزارت بهداشت در حوزه بیماری‌ها انجام می‌دهد، به‌طور عمده دولتی است و باید امکان حضور مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را برای حدود ۵۰ تا ۶۰ بیماری که نیاز به توجه دارند، فراهم کرد و حوزه درمان، ساماندهی بیماری‌ها در سطح کشور را در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهد.

 


وزیر بهداشت یادآور شد: در حوزه دولتی و وزارت بهداشت هرچقدر هم اداره‌های عریض و طویل برای درمان بیماری‌ها ایجاد کنیم، رسیدگی و رفع مشکلات بیماری‌ها مشکل خواهد بود چراکه نیروی کافی و اعتبارات لازم وجود ندارد. هاشمی در عین حال به وظایف سنگین معاونت درمان در اجرای طرح بزرگ تحول سلامت اشاره کرد و گفت: این معاونت با تعداد نیروهای مشخص و با مشکلاتی که در زمینه تامین و هزینه‌کرد منابع وجود دارد و با همان بستر قبلی در حال ارائه بسته‌های خدماتی در حوزه درمان در قالب طرح تحول سلامت است.چاپ