17 مرداد، 1401

آرشیو برچسب: کارخانه گندله سازی مادکوش


تاسیس نمایندگی انجمن مدیریت سبز ایران در استان هرمزگان در کارخانه گندله سازی مادکوش

12:20 1401/5/12

شرکت مادکوش در راستای توسعه دانش و فرهنگ مدیریت سبز به معنای همگرایی مسئولیت های اقتصادی خود با مسئولیت های زیست محیطی این شرکت، با حضور مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و انجمن مدیریت سبز ایران ، دفتر استان هرمزگان انجمن مدیریت سبز ایران را تاسیس نمود.

روزنامه صمت

جستجو


  |