02 مهر، 1401

آرشیو برچسب: صنعت گردشگری


نمایشگاه بی‌بدیل وغیرقابل جایگزین

09:51 1401/3/18

حسنعلی موبدی_کارشناس صنعت نمایشگاهی

حالِ بد خانه‌های بوم‌گردی

09:02 1401/3/16

خانه بوم‌گردی؛ واژه ای که چند سالیست جای خود را در میان مسافران و گردشگران باز کرده، اما فعالیت جدی اقامتگاه های بوم‌گردی تقریباً به ۴سال می‌رسد.هدف اولیه خانه های بوم‌گردی درآمد زایی برای قشر خاصی از جامعه بود، اما اکنون این اقامتگاه ‌ها با چالش هایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

قیمت تور آلانیا چند؟

23:15 1401/2/28

بررسی هزینه های انواع تورهای گردشگری به مقصد آلانیا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است؛

سفر به بدروم چقدر هزینه بر میدارد؟

10:22 1401/2/27

قیمت انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد بدروم در اردیبهشت ماه به شرح جدول زیر است؛

سفر به دبی چقدر هزینه بر می دارد؟

20:15 1401/2/27

بررسی هزینه‌های انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد دبی در اردیبهشت ماه به شرح جدول زیر است؛

سفر به سنگاپور چقدر هزینه بر می دارد؟

20:15 1401/2/26

قیمت انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد سنگاپور دراردیبهشت ماه به شرح جدول زیر است؛

سفر به این شهر ترکیه چقدر هزینه بر می دارد؟

21:45 1401/2/24

بررسی هزینه‌های انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد فتحیه ترکیه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است؛

سفر به قطر چقدر هزینه بر میدارد؟

21:15 1401/2/24

بررسی هزینه‌های انواع تورهای گردشگری خارجی به مقصد دوحه قطر در اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است؛

قیمت تور مارماریس + جدول

20:00 1401/2/21

بررسی هزینه‌های انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد مارماریس در اردیبهشت ماه به شرح جدول زیر است؛

سفر به هند چقدر هزینه دارد؟

19:00 1401/2/21

بررسی هزینه‌های انواع تورهای گردشگری هوایی به مقصد هند در اردیبهشت ماه به شرح جدول زیر است؛

روزنامه صمت

جستجو


  |