18 مرداد، 1401

آرشیو برچسب: شماره روزنامه ۲۰۵۵


تشنگی زمین رفع می‌شود اگر...

09:54 1401/2/24

بحران آب در جهان سال به سال رو به حاد شدن است و دانشمندان برای تامین امنیت غذایی ناگزیرند راهکارهایی برای مقابله با بحران کم‌آبی معرفی کنند. مصرف آب در جهان در همه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و انسانی در حال افزایش است، در حالی که این ماده در جهان ثابت است و امکان افزایش تولید ندارد؛ بنابراین جهان برای بقا باید یاد بگیرد که از این مایع حیات چگونه به بهترین حالت استفاده کند.

هزار راه نرفته برای کاهش مصرف آب کشاورزی

08:37 1401/2/24

ایران از جمله کشورهایی است که در دهه‌های گذشته همواره با بحران کم‌آبی روبه‌رو بوده و براساس گزارش سازمان‌های گوناگون بین‌المللی مانند بنیاد توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ممکن است در کمتر از ۳۰ سال آینده، بحران آبی شدیدی را تجربه کند.

روزنامه صمت

جستجو


  |